Driegonaal

Augustus 2020 (jrg.36, nr.2)

In dit nummer onder meer:
- Van 'oud normaal' naar 'nieuw ideaal'; een beschouwing over de coronacrisis door Luuk Humblet
- Een nieuwe maatschappelijke orde (een fragment uit: De corona-epidemie van Harrie Salman)
- Sociale en antisociale krachten; door Gary Lamb
- Tussen soort en gemeenschap - gedachten rond discriminatie en racisme door John Hogervorst
- Een aanstekelijke ondernemer - een gesprek met Sebastian Klijnsma van kaarsenmakerij Dipam door Anne van Ginkel
(36p)

€ 6,00 Meer info of bestellen »

Driegonaal

Oktober 2020 (jrg.36, nr.3)

Dit nummer bevat een uitvoerig artikel waarin Arjen Nijeboer het gesprek over het basisinkomen op een ander niveau brengt, op basis van Rudolf Steiners gedachten over grondrente en schenkgeld.
Daarnaast bevat dit nummer van 36 pagina's onder meer nog: Gary Lamb over sociale en antisociale krachten in de mens en een gesprek met Mia Stockman en Luuk Humblet die in hun winkel De Blauwe Bloem een 'proeflaboratorium voor nieuwe economie' realiseerden.

€ 6,00 Meer info of bestellen »

Driegonaal, Juni 2020

Jrg. 36, nr.1

Driegonaal richt zich op de sociale driegeleding, in Rudolf Steiners woorden: 'de praktische uitwerking van de antroposofie'.
In het nieuwe nummer (36p - zie de uitgebreide inhoudsopgave) komen o.a. aan bod: Ziekte, gezondheid & de farma-industrie; het basisinkomen; De geprogrammeerde mens.

€ 6,00 Meer info of bestellen »

De inwijdingsweg van de Dame met de eenhoorn

- De loutering van de menselijke ziel op de weg naar het hogere -
In Parijs hangt een reeks van zes middeleeuwse wandtapijten die samen 'het verhaal' van de dame met de eenhoorn verbeelden. Over wat de beelden op de tapijten werkelijk vertellen leven verschillende opvattingen. De schrijfster, die zich tientallen jaren met dit thema heeft beziggehouden, verklaart de symbolische betekenis van de beelden. Zij brengt de beelden in verbinding met het werk van grote kunstenaars en verdiept hun betekenis met behulp van de antroposofie. De beelden vertellen het verhaal van een innerlijke weg van loutering - om de ziel voor te bereiden op de ontmoeting met het hogere.
(hardcover, genaaid, met vele afb. in kleur, 196p.)

€ 25,00 Meer info of bestellen »

Maria - een drievoudig geheim

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. Daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.
Met een nawoord van Michael Debus.
(paperback, 89p)

€ 13,25 Meer info of bestellen »

Sociale driegeleding

Verzamelde Geschriften I

Deze uitgave bevat een selectie van 18 artikelen uit de honderden die de auteur publiceerde. Daarbij komen allerlei maatschappelijke vraagstukken aan de orde die ook vandaag de dag nog spelen (zoals: de toekomst van de landbouw; vrijheid van onderwijs; het belastingstelsel; de invloed van staat en economie op o.m. onderwijs en gezondheidszorg). Het scherpe inzicht van de auteur maakt dat deze bundel ook nu nog tot nieuwe inzichten kan leiden en laat zien dat de sociale driegeleding geen symptoombestrijding maar genezing betekent.
(paperback, vergroot formaat, 195p, genaaid)

€ 20,00 Meer info of bestellen »

Blijf mij zien

Kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk

Op allerlei plaatsen wordt in de praktijk gewerkt met inzichten uit de antroposofie. In deze brochure vertellen vijf kunstzinnig therapeuten over hun dagelijks werk met mensen met dementie. Daarbij geven ze, aan de hand van concrete gevallen, inzicht in hun werkwijze, doelen en resultaten. En daarmee ontstaat niet alleen een kleurrijk beeld van kunstzinnige therapie in de praktijk maar ook van de vruchtbare werking van deze therapie.
(brochure, 32 pagina

€ 5,00 Meer info of bestellen »

Wegen naar kleur

Een bijzondere uitgave: in Duitsland circuleert sinds tientallen jaren een typoscript dat de neerslag vormt van het decennialange onderzoek dat Felix Goll deed naar het wezen van de kleur. Daarbij bouwt hij voort op het werk van Goethe en Steiner en komt tot een twaalfledige kleurencirkel. Het is voor het eerst dat dit werk nu in boekvorm verschijnt en dat het werk van Goll voor een breder publiek beschikbaar komt. Het is voor schilders, therapeuten en anderen die intensief met kleur werken een boek van belang.
(hardcover, genaaid, met afb. in kleur) 165p.

€ 25,00 Meer info of bestellen »

Transhumanisme

en de toekomst van het mens-zijn

Er is een sterke ontwikkeling gaande die de mens technologisch wil 'verbeteren'. daarin komt ook de visie tot uitdrukking dat de mens niet meer is dan een 'dataverwerker' - en dus voor verbetering vatbaar. De voortschrijdende technologie mag misschien in veel opzichten praktisch en gemakkelijk zijn, maar draagt ook als gevaar in zich dat we uit het oog verliezen wat het mens-zijn in essentie betekent. Vijf auteurs (Dieter Hammer, Diederick Sprangers, Jesse Mulder, Frank Storm en Arie Bos) laten zien hoe wij vanuit een spiritueel mensbeeld deze ontwikkeling tegemoet kunnen treden.
(paperback, 182p)

€ 16,00 Meer info of bestellen »

De verborgen kwaliteiten van handwerken

Handwerken is niet alleen leuk om te doen. Het leren handwerken biedt het opgroeiende kind mogelijkheden zich op allerlei gebieden en in allerlei kwaliteiten te ontwikkelen.
Dit boek is geschreven op basis van tientallen jaren praktijkervaring met handwerken met kinderen op de vrijeschool. Met een beschrijving van de basistechnieken, van de plaats van het handwerken in het vrijeschoolonderwijs, de pedagogische betekenis van het handwerken, de werking op de kinderen en natuurlijk met enkele tientallen projecten die stap voor stap beschreven en met kleurenafbeeldingen getoond worden.
(hardcover, genaaid, 75p)

€ 17,50 Meer info of bestellen »

De grote wereld

van het kleine kind

Een prachtige tekst over de wereld van het kleine kind. De schrijfster, leerkracht op de eerste Vrije School, beschrijft hoe het kind de wereld beleeft en hoe opvoeders het kind door spel - speelgoed, en door het (laten) beleven van de wereld van de kleuren in het schilderen - een gezonde ontwikkeling kunnen bieden.
(brochure, 28p)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Gedachten, kansen & perspectieven

in tijden van corona

In de loop van zijn leven kan de mens veel leren, soms (juist) ook in en door moeilijke tijden. Dat geldt vast en zeker ook voor de samenleving. De coronacrisis heeft een onthullend karakter: op allerlei gebieden is blootgelegd hoe wij wereldwijd met elkaar en met de aarde omgaan. Dit boekje biedt daarbij nadere stof tot overwegen: hoe kunnen wij werkelijk zien en begrijpen wat er in de wereld speelt - en welke kansen en perspectieven zijn ook blootgelegd om een andere, betere weg in te slaan?
(paperback, 72p)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

Toekomst scheppen

in tijden van corona

De coronacrisis 'verdiept' zich, terwijl ook duidelijk wordt dat de crisis nog op veel gebieden zal doorwerken. - Voor elke crisis geldt dat deze ook de mogelijkheid biedt een nieuwe ontwikkelingsstap te zetten. De crisis nodigt ons uit om tijdgenoot te worden: om te doorzien wat er gebeurt; om te zien in welke richting een gezonde toekomst ligt.
Dit boekje biedt daarvoor handreikingen.
(paperback, 73p)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

Samenwerken in de economie

Rudolf Steiner over associaties

Om tot een gezonde economie te komen is het noodzaak dat het algemeen belang, en niet het eigenbelang, centraal komt te staan. Daartoe zouden nieuwe vormen van samenwerking in de economie geschapen moeten worden: de associaties. Welke taken hebben deze associaties en hoe kunnen ze werkelijkheid worden?
Rudolf Isler maakte een samenstelling van tekstfragmenten van Rudolf Steiner die hij inleidt en met elkaar verbindt.
(pocket, 81p)

€ 8,50 Meer info of bestellen »

Twaalf zonnekwaliteiten

De astronomische omloop van het jaar

De omloop van de zon door het jaar heen, waarbij de zon de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem doorloopt, brengt met zich mee dat er twaalf zonnekwaliteiten te ervaren zijn. In deze uitgave beschrijft de auteur hoe je dichterbij het beleven van deze twaalf kwaliteiten komt.
(paperback, met afbeeldingen in kleur, 62p)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

Christus en het lot van de mens

De auteur geeft een aanzet tot het ontwikkelen van een christelijke menskunde die vruchtbare perspectieven biedt voor de grote vragen naar lichaam en ziel en leven en onsterfelijkheid. Door Christus' betrokkenheid bij het lot van de mens ontstaan zo inzichten die behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van innerlijke kracht tot genezen en ontwikkelen.
(paperback, 155p)

€ 16,00 Meer info of bestellen »

Het antwoord van de ziel

Een compacte, inhoudsvolle beschouwing over de ziel (o.a.: ziel en ziekte en ziel en angst) en over het beleven van het ik: wordt ons ik door onze ervaringen, dus door het verleden, bepaald - of vormt het ik een verbinding met de toekomst?
(paperback, 78p)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

Een leven uit de twintigste eeuw

- Mijn strijd tussen de wereld en mijn zelf -
In een zeer beperkte oplage verschenen de levensherinneringen van Edy de Munck. Hij was antroposoof, schrijver, wereldreiziger, zoeker naar de waarheid, verhalenverteller en in alles een origineel en enthousiast mens.
(paperback, 141 pagina

€ 15,00 Meer info of bestellen »

De Corona-epidemie

- De strategie van de angst, de boodschap en de gevolgen -
Angst heeft de wereld in zijn greep gehad; een angst die samenhangt met onze visie op ziekte en gezondheid - en leven en dood. Harrie Salman betreft een aantal spirituele gezichtspunten in de vraag wat wij van de coronacrisis kunnen leren en wat daarvan de betekenis zou kunnen zijn voor een gezonde samenleving.
(paperback, 64p)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

De Grote Reset

Het plan voor de wereld na Corona

De grote reset - dat is een toekomstscenario dat in internationale kringen wordt gepropageerd en dat, met behulp van grootschalige inzet van allerlei moderne technologie duurzame en sociale doelen wil verwerkelijken.
In deze uitgave onderzoekt Harrie Salman wat daarvan waar is en hoe de samenleving eruit zou zien wanneer dit scenario werkelijkheid zou worden.
(paperback, 104p)
NB: deze titel is IN HERDRUK en verschijnt naar verwachting weer op 22/3/21. U kunt hem desgewenst gewoon bestellen.

€ 15,00 Meer info of bestellen »

De sociale wereld als mysterieplaats

De sociale visie van de antroposofie

De tijd vraagt om nieuwe perspectieven en om samenwerken. Een nieuw perspectief op een wereld die eerlijk en rechtvaardig is. Samenwerken: met elkaar en met de spirituele wereld.
Harrie Salman schetst een nieuw perspectief, op basis van de sociale impuls van de antroposofie, en beschrijft indringend en hoopgevend hoe wij tot nieuwe verbindingen van mens tot mens kunnen komen, hoe we nieuwe gemeenschappen kunnen vormen en hoe krachten uit de geestelijke wereld ons daarin willen helpen.
(paperback, 236p.)

€ 19,50 Meer info of bestellen »

Gestolen welvaart

De taak van Europa in de Westerse wereldorde

Een belangrijk boek om te begrijpen wat er in onze tijd leeft aan grote ontwikkelingen en vraagstukken; wat de bijdrage van Europa aan de ontwikkeling van de mensheid is en in welke richting wij de oplossingen voor grote actuele vraagstukken zouden kunnen vinden.
Geschreven met kennis van de geschiedenis, sociologie, politiek en antroposofie - met vaart en verve geschreven - en met oog voor initiatieven die hoop bieden.
(paperback, met afb. in ZW, 327 p)

€ 20,00 Meer info of bestellen »

Leven met natuurwezens

Over wie zij zijn, hoe zij werken en wat zij van ons vragen

Vanuit hun eigen langdurige ervaring beschrijven de auteurs op een directe en heldere manier over hun omgang met natuurwezens. Daarbij maken ze ook duidelijk welke plaats deze wezens in het grote geheel van aarde en kosmos innemen, hoe nieuwe Christus-natuurwezens ontstaan, hoe hun verbinding met de mens is en welke taak de mens in dit verband heeft.
(paperback, 126p)

€ 14,50 Meer info of bestellen »

Vulling & vervulling

Leven is meer dan eten en werken

Bespiegelingen, gezichtspunten en overwegingen voor mensen die verandering zoeken. waar gaat het om in het leven - en hoe kun je ervoor zorgen dat je in alle opzochten goed in je vel zit?
(hardcover, genaaid, 128p met afb. in kleur)

€ 15,00 Meer info of bestellen »

Handboekbinden

Basistechnieken

Boekbinden is een oud ambacht, en voor veel mensen nu een hele fijne hobby. Het vraagt om secuur en doordacht werken, terwijl er tegelijkertijd ruimte is om unieke en kunstzinnige dingen te maken.
In deze uitgave worden de basisbeginselen van het boekbinden beschreven, krijg je een beeld van materiaal en benodigd gereedschap en leer je je eerste echte boek te binden.
(hardcover, genaaid, 83p, met afb. in kleur)

€ 17,50 Meer info of bestellen »

De toekomst aan de kinderen

Opvoeding en sociale verandering

Deze brochure bevat een voordracht die Rudolf Steiner een week voor de opening van de eerste Vrije School in 1919 hield voor de ouders. In deze voordracht gaat het over de ontwikkeling van het kind en de betekenis van het onderwijs daarin; over de opgave van de Vrije School; over de bestaansvoorwaarden voor de Vrije School en over de betekenis van vrij onderwijs voor de toekomst.
(brochure, 29p)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

De vier lichamen van de mens

Een van de voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum werkten. In deze levendige en goed toegankelijke voordracht gaat het over de vier 'lichamen' van de mens (fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik) en over het leven na de dood.
Brochure, 28p.

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Gezondheid

voor mens en samenleving

De zorg voor onze gezondheid is een individuele zaak - maar raakt ook de samenleving. In de hoofdstroom van onze cultuur leeft echter een materialistische kijk op de mens en op zijn gezondheid. Wat betekent het precies wanneer er vanuit een materialistisch wereldbeeld naar ziekte en gezondheid wordt gekeken? En wat is er nodig om gezondheidsvraagstukken vanuit een geheel te overzien en te begrijpen?
Een voordracht met een actuele betekenis!
(brochure, 32p)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Praktische ontwikkeling van het denken

Het 'praktische' van dit boekje is dat het een beeld geeft van wat denken eigenlijk is en tegelijkertijd ook een aantal kleine oefeningen geeft om ons denken tot een praktisch denken te maken.
Dat deze oefeningen ook de aanzet kunnen geven tot een veel verderstrekkende innerlijk weg, dat wordt vanzelf wel duidelijk. Het aantrekkelijke is dat ze een begin kunnen vinden in ons dagelijks leven.
(brochure, 26p)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Sociale en antisociale impulsen

in de mens

Ons leven van mens tot mens berust op datgene wat weeft in de ontmoeting van de ene mens met de andere. Het werken aan onszelf, en onze inzet voor een betere wereld, beginnen daar waar we met de andere mens in verbinding komen. In de voordracht in deze uitgave bespreekt Rudolf Steiner de kracht die van mens tot mens werkt en geeft hij aan hoe wij de andere mens tegemoet kunnen treden.
Met een nawoord van John Hogervorst.
(Paperback, 55p)

€ 10,00 Meer info of bestellen »

Tijdgenoot - in ernstige omstandigheden

Een samenstelling van fragmenten uit voordrachten van Rudolf Steiner. In die voordrachten besprak hij de ontwikkelingen van zijn tijd en legde daarbij diepere achtergronden en tendensen bloot. Wanneer wij vandaag door de waan van de dag heen zouden kunnen kijken, zouden wij zien dat veel ontwikkelingen die Rudolf Steiner beschreef, nu nog spelen, vele zelfs nog versterkt. Wij zien ook ontwikkelingen die in Rudolf Steiners tijd nog niet speelden - maar die hij toch aanduidde. - Zo krijgen wij een beeld van Rudolf Steiner als tijdgenoot, die ons veel inzicht biedt waarmee wij in ernstige tijden vooruit kunnen.
(paperback, 65p)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

VRIJ om te worden wie je bent

Wat beoogde Rudolf Steiner eigenlijk met de oprichting van de eerste vrije school? Niet alleen dat de kinderen zich naar hun eigen aard en wezen zouden kunnen ontwikkelen - maar ook dat de mens tot het besef zou komen dat er in de samenleving voor ieder een vrije ruimte moet bieden om zich in vrijheid te ontwikkelen.
Deze verzameling van citaten uit voordrachten van Rudolf Steiner maakt duidelijk hoe ver zijn streven met de oprichting van de school eigenlijk wilde reiken.
(Een kleurrijke en fraaie minibrochure, 32p)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Solidaire economie

Een vernieuwende visie op maatschappelijke verantwoord ondernemen

Hoe kan de moderne economie, die (ook) op allerlei manieren schade toebrengt aan de mens en de aarde, veranderd worden in de richting van een gezonde, de mensheid dienende activiteit?
Dit boek geeft een overzicht van kritische kanttekeningen die economen, filosofen en betrokken wereldburgers bij de huidige economie plaatsen en beschrijft vervolgens, uitgaande van de economische realiteit van vandaag, hoe waar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe inzichten zich kunnen verwerkelijken.
(paperback, 143p)

€ 14,75 Meer info of bestellen »

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (I)

Hermetisme en Christendom, een verkenningstocht

Een bijzonder en indrukwekkend werk waarin de zgn Grote Arcana, de grote geheimen van de Tarot besproken worden. In 22 brieven komen de 22 tarotkaarten aan bod. Daarmee worden 22 diepgravende beschouwingen geboden, die tegelijkertijd 22 oefeningen vormen om 22 innerlijke stappen van ontwikkeling te zetten. In een pure en heldere schrijfstijl worden kennis en inzichten uit eeuwenoude tradities van christendom, hermetisme, magie en filosofie samengebracht.
Dit deel is het eerste van de driedelige uitgave en bevat de eerste acht brieven.
(paperback met flappen, 301p)

€ 25,00 Meer info of bestellen »

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (II)

De zogenoemde Grote Arcana van de Tarot komen voort uit kiemen die uit voor-Christelijke, Egyptische mysteriewijsheid stammen. In de veertiende eeuw dook deze wijsheid weer op, in doorchristelijkte vorm, vanuit Rozenkruiserskringen.
Het driedelige werk van Valentin Tomberg beschrijft de 22 stappen van wat nu tot een inwijdingsweg is geworden. Hij doet dat op basis van een verbazingwekkende eruditie en in een kristalheldere stijl.
Dit tweede deel bevat de 9e tot en met de 15e brief.
(paperback met flappen, 359p)

€ 25,00 Meer info of bestellen »

De levensweg na de dood

Een anthroposofische visie

Een beschrijving van de weg die de mens na de dood - op weg naar een volgende geboorte op aarde - gaat. Daarbij wordt aangegeven hoe het afgelopen leven op aarde wordt verwerkt, hoe karma wordt opgebouwd en hoe geestelijke wezens helpend betrokken zijn. Bovendien wordt een verbinding gelegd met het leven op aarde: inzicht in de weg na de dood kan ertoe leiden dat we ons leven veranderen - en meer leven vanuit het besef van onze geestelijke oorsprong.
(paperback, 78p)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

Mijn Thomas-Evangelie

Het Thomas-Evangelie bestaat uit 114 uitspraken van Jezus Christus en is naar men vermoed opgetekend door de apostel Thomas. In 1945 werd het ontdekt door de vondst bij Nag Hammadi. Deze uitgave bevat de tekst van het evangelie - waarbij elke uitspraak is voorzien van een korte toelichting en een affirmatie, als hulp om met de inhoud van dit evangelie te leven. Met een voorwoord van Hans Stolp.
(paperback, 147p)

€ 15,00 Meer info of bestellen »

Recente berichten

Sociale netwerken