Wat is sociale driegeleding?

Wat is sociale driegeleding?

Wie de sociale driegeleding kent, en begrijpt, zal kunnen zien dat daarin de grondslag te vinden is waarop we tot echte oplossingen van de grote vraagstukken van deze tijd kunnen komen. - Deze bundel biedt tien heldere en zeer begrijpelijke opstellen over de verschillende aspecten van de sociale driegeleding. Over een andere economie, vrijheid van onderwijs, democratie en meer. Een toegankelijke en enthousiasmerende inleiding.
(paperback, 75p)

Het ideaal van een betere samenleving leeft in veel mensen, maar wie ziet nog een oplossing voor de problemen waarmee we te maken hebben?

Het vertrouwen in de democratie neemt af. De onmacht, om vraagstukken als het behoud van het milieu, een rechtvaardiger verdeling van welvaart of het vastlopen van het onderwijs en de zorg aan te pakken, is overduidelijk. De vraagstukken die er echt toe doen worden doorgeschoven naar de toekomst.

De sociale driegeleding streeft naar fundamentele veranderingen om werkelijke oplossingen mogelijk maken.

De sociale driegeleding geeft inzicht in het doel en de weg naar een betere samenleving. Een samenleving waarin de mens zich vrij kan ontwikkelen, een gelijkwaardig deelnemer is aan de democratische besluitvorming en waar de economie dienstbaar is aan de behoeften van de mens.

De artikelen in deze uitgave laten je op een heldere manier kennismaken met de sociale driegeleding.

info van de uitgever
Nearchus, 2022 (2e, uitgebreide druk)

ISBN 9789492326843

10,00