Vrijheid, gelijkheid, broederschap

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

Grondslagen voor de maatschappij van morgen

De drie idealen van de Franse Revolutie leven bewust of onbewust in ieder mens, als oerbeelden voor het sociale leven. In de sociale driegeleding hebben deze drie idealen elk hun eigen gebied: vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven, broederschap in de economie. In deze uitgave wordt de sociale driegeleding helder beschreven en worden vervolgens verschillende actuele vraagstukken vanuit het perspectief van de sociale driegeleding behandeld.
(paperback, 106p) [ongewijzigde tweede druk, met nieuw omslag]

Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn geen revolutionaire idealen, maar kernwaarden die de basis van de maatschappij kunnen vormen. Rudolf Steiner's visie op een gezonde inrichting van de maatschappij is dan ook gebouwd op vrijheid, gelijkheid en broederschap. In die visie verbond hij elk van de drie idealen met een 'eigen' gebied in de maatschappij:

- vrijheid in het geestesleven (het gebied van o.m. onderwijs, kunst, wetenschap, religie)
- gelijkheid in het rechtsleven (het gebied van staat en politiek)
- broederschap in het gebied van de economie.

Door deze drie gebieden van elkaar te onderscheiden en zich naar hun eigen aard te laten ontwikkelen, kunnen vrijheid, gelijkheid en broederschap, ieder in het eigen gebied, tot leven komen.

In deze uitgave wordt de sociale driegeleding, Rudolf Steiner's visie op de inrichting van de maatschappij, helder uiteengezet. Vervolgens wordt getoond hoe je vanuit deze visie kunt kijken naar actuele vraagstukken, zoals de financiële crisis, het basisinkomen, de Europese Unie en de afbrokkelende geloofwaardigheid van de parlementaire democratie.

Info van de uitgever
[Nearchus CV, ongewijzigde herdruk 2021]

ISBN 9789073310841

14,00