Steiner & Krishnamurti

Steiner & Krishnamurti

Een ontmoeting die nooit tot stand kwam

Krishnamurti werd als jonge knaap in theosofische kringen op het schild gehesen als de komende grote wereldleraar. Dit leidde mede tot de breuk tussen Rudolf Steiner en de Theosofische Vereniging. Rudolf Steiner bouwde de antroposofie uit tot een weg die via de verbinding van mens en geest tot een nieuwe sociale werkelijkheid leidt. Krishnamurti nam later afstand van alle verwachtingen die rondom hem geschapen waren - en trok decennialang de wereld rond met zijn boodschap van individuele vrijheid.
In deze uitgave worden deze twee 'groten van de geest', in leven en werken, beschreven en dat gebeurt met vaart en verve.
(paperback, 152p, met afb. in zw)

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) werd als jonge knaap in de Theosofische Vereniging naar voren geschoven als de wedergeboren Christus. In 1929 baarde hij opzien door zich los te maken van de theosofische beweging en wees hij de verwachtingen die rondom hem geschapen waren met beslistheid af. Sindsdien sprak hij, tot op hoge leeftijd, over niets anders dan de noodzaak dat de moderne mens zich bevrijdt van alle uiterlijke autoriteit om tot vrijheid en zelfstandigheid te komen.

Rudolf Steiner (1861-1925) maakte zich in 1913 los van de Theosofische Vereniging, juist vanwege de opvattingen die daar leefden over Christus en de jonge Krishnamurti. Met zijn gedachtengoed, de antroposofie, probeerde hij helder en ervaarbaar te maken hoe de mens tot innerlijke vrijheid kan komen en wat daarvan en daarvoor de gevolgtrekkingen zouden kunnen zijn voor het individuele en maatschappelijke leven.

Nooit hebben deze twee elkaar ontmoet.

In dit boek brengen de auteurs Krishnamurti en Steiner samen, in een levendige beschrijving van hun beide levens en de richting waarin hun streven ging.

info van de uitgever
Nearchus | Agape, 2022

ISBN 9789492326829

16,50