Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb

Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb

Fascinerend om via de herinneringen van anderen een nadere blik te kunnen werpen op het leven en het werken van Rudolf Steiner.
Herbert Hahn was student en 19 jaar toen hij voor de eerste keer een voordracht van Rudolf Steiner meemaakte. Deze ontmoeting met Rudolf Steiner en de antroposofie zou zijn leven bepalen. Hij beschrijft Rudolf Steiner als spreker (Hahn had zelf een bijzondere verhouding tot taal) en was in 1919 aanwezig bij het gesprek van Rudolf Steiner en Emil Molt, dat tot de oprichting van de Waldorfschule leidde. Hahn werd leerkracht op die school (en was in latere jaren intensief met de Vrijeschoolbeweging in Nederland verbonden.) Ook beschrijft Hahn hoe een (werk)dag van Rudolf Steiner, rond 1920, eruitzag...
(paperback, 98p)

“Er ligt een zekere aanwijzing in het innerlijke, slechts door de ziel waarneembare grondakkoord, dat onze eerste ontmoetingen begeleidt. Hoe vaak ik ook later Rudolf Steiner ontmoette en waar dan ook, steeds herhaalde zich dezelfde indruk: dit is iemand, die veel intenser dan alle mensen in zijn omgeving opgaat en er toch tegelijkertijd torenhoog bovenuit steekt.”

Herbert Hahn was in het voorjaar van 1919 aanwezig bij het gesprek tussen Rudolf Steiner en Emil Molt dat tot de oprichting van de Waldorfschool zou leiden. Hij behoorde ook tot de eerste leraren van de school.
Zijn herinneringen stellen ons in staat Rudolf Steiner van dichterbij te ervaren.

info van de uitgever
Nearchus | Agape, 2023

ISBN 9789492326881

13,50