Wat beweegt jou?

Wat beweegt jou?

Er is 'een wonder dat euritmie heet' - voor de mensen die het ervaren hebben. Maar juist die ervaring is bijna niet onder woorden te brengen: wat is euritmie nou eigenlijk?
Maartje van der Wees, die tientallen jaren ervaring heeft met de verschillende vormen van euritmie, schreef er dit sprankelende boekje over dat een herkenning is voor ieder die het wonder al kent, en een stimulans om het wonder te leren kennen voor alle anderen.
(Dit boekje verscheen eerder onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Euritmisten, is voor deze nieuwe druk herzien en smaakvol geïllustreerd door Mariëtte van Est).
(Paperback, 70p)

Euritmie gaat over beweging in de mens en over de mens in beweging.
Beweging betekent verandering.
Wat beweegt jou?

'Kun je even in twee woorden uitleggen wat euritmie nu precies inhoudt?'

Deze vraag kreeg ik keer op keer in al die jaren dat ik met euritmie werkte. En ondanks mijn ervaring en enthousiasme merkte ik tot mijn verbazing dat ik een goed antwoord op die vraag niet makkelijk vond. Uiteraard kon ik erover vertellen, als mensen ernaar vroegen. Soms enthousiast en bevlogen, soms haast stotterend en zoekend naar woorden.

Al die vragen en het zoeken naar antwoorden hebben uiteindelijk tot dit boekje geleid. Ik neem je mee in de veelzijdigheid van de euritmie en doe dat op mijn eigen manier en vanuit mijn directe ervaringsgebieden. Het resultaat is een waaier van doorkijkjes op het wonder dat euritmie heet.

info van de uitgever
[Nearchus / Winde, 2021]

ISBN 9789492326652

16,00