Basisinkomen - er is een beter alternatief

Basisinkomen - er is een beter alternatief

De roep om invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen duikt steeds weer op. Je zou ook elk mens toewensen dat hij/zij een zekere bestaansbasis heeft en in meer vrijheid zijn/haar keuzes kan maken als het gaat over werk, ontwikkeling en tijdsbesteding.
Maar is het basisinkomen daadwerkelijk een duurzame stap in die richting; of is er een andere weg om dat te bereiken? In de artikelen in deze uitgave wordt dat laatste verduidelijkt.
Met teksten van Marc Desaules, John Hogervorst en Rudolf Steiner (eerder verschenen in Driegonaal). (pocket, 67p)

Met het basisinkomen, zo hopen de voorstanders, krijgt ieder mens een financiële bestaansbasis die hem/haar meer ruimte geeft voor eigen afwegingen over werk, ontplooiing, tijdsbesteding.
Dat zou je ook ieder mens toewensen.
Maar er is een betere weg om die gewenste situatie te scheppen. Die weg wordt beschreven in de artikelen in deze uitgave.

info van de uitgever
Nearchus CV, 2023

NB: Deze artikelen verschenen eerder in Driegonaal.

ISBN 9789492326874

10,00