De grondsteen voor de toekomst

De grondsteen voor de toekomst

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Antroposofische Vereniging in 1923/24 gaf Rudolf Steiner de zgn 'Grondsteenspreuk': een fundament dat hij in de harten van de aanwezigen wilde leggen opdat de antroposofie tot volle werking zou kunnen komen.
In deze uitgave biedt de schrijver een diep inzicht in de vele aspecten van de Grondsteenspreuk, zoals de transformatie van denken en willen; verleden, heden en toekomst in relatie tot gemeenschapsvorming; de goddelijke drie-eenheid in relatie tot ruimte, tijd en eeuwigheid - en bespreekt hij ook de betekenis van de Kerstconferentie, de oprichtingsbijeenkomst waarin de grondsteen gelegd werd.
(paperback, 226p.)

“Juist in dit boek wordt de lezer meegenomen en toegang geboden tot een spreuk en meditatie, de Grondsteen-spreuk, die een omvattend mens- en wereldbeeld samenvat. (…)
Daarbij krijgt steeds het verbindende midden een plaats. Juist in het evenwicht tussen boven en onder, oost en west en onder en boven wordt de ruimte voor waarachtig denken, hartelijk voelen en vrije daden behoed. Het gaat daarbij om balans. Deze kracht van balans heb ik altijd zo gewaardeerd in de auteur. Voor hem is door de jaren heen de meditatie van deze spreuk tot een centrale bron van morele kracht en evenwicht geworden.

Wat hij beschrijft is dan ook geen theorie maar levenspraktijk en wordt hopelijk door vele lezers, net zoals door mij, als oprecht en authentiek ervaren.”
(Uit het voorwoord van Frans Lutters)

info van de uitgever
[Nearchus/Adventum, 2021]

ISBN 9789492326621

19,50