Uitgeverij Nearchus CV richt zich op uitgaven over sociale driegeleding en antroposofie. De uitgeverij is opgericht in 1989 in de vorm van een commanditaire vennootschap. De onderneming is zó vormgegeven dat deze geen privé-eigendom kan worden.
Nearchus CV is tevens uitgever van tijdschrift Driegonaal. Daarnaast is de webwinkel ABC Antroposofie deel van Nearchus CV en verricht Nearchus CV ook groothandelsactiviteiten met boeken en kaarten.

Informatie voor boekverkopers

Op deze website vindt u alle op dit moment leverbare titels. U kunt uw bestelling per email richten aan: info@nearchus.nl.
Het is ook mogelijk te bestellen via onze groothandelswebsite, die is gekoppeld aan onze webwinkel.
Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar via Solarus BV en een beperkt deel van onze titels is verkrijgbaar via het Centraal Boekhuis.

Marie Steiner Fonds

Een deel van de uitgaven van Nearchus komt tot stand met hulp van het Marie Steiner Fonds dat is opgericht om de uitgave van het antroposofische boek te stimuleren. Dat is nodig omdat het uitgeven van antroposofische literatuur naar economische maatstaven beschouwd een meer dan hachelijke zaak is.
Het Marie Steiner Fonds is ondergebracht bij de Stichting Harmen van der Schaaf, waarmee fiscale aftrekbaarheid van uw gift mogelijk is.
Meer hierover vindt u in het ‘geboortebericht’ van het Marie Steiner Fonds.