Schoolziek

Schoolziek

Als de relatie tussen kind en school stuk loopt

Het lijkt wel alsof de meeste kinderen van tegenwoordig geen ’gewone kinderen’ meer zijn. ADHD, PDD-nos, dyslexie, hoog- of laagbegaafd... hoeveel kinderen dragen niet een etiket als dit? Maar hoe vergaat het deze kinderen in het onderwijs? Is dat wel toegerust op het omgaan, opnemen en onderwijzen van kinderen die niet doorsnee zijn? Is er werkelijk iets mis met deze kinderen - of is ons onderwijssysteem aan vernieuwing toe? En wat vragen deze niet-doorsnee-kinderen van hun omgeving?
Een boek met praktijk en idealen, voor ouders, leerkrachten en professionals.
(102 pagina’s, paperback) VAN 16,50 VOOR 5,00

Wat wil het zeggen dat vele kinderen het op school niet meer uithouden en er op de een of andere wijze ziek van worden? Het relatieprobleem kind - school leidt makkelijk tot een zwerftocht die van school naar school voert. Instanties als de bureaus voor Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming bieden niet altijd een oplossing en zijn ook wel deel van het probleem.
'Schoolzieke' kinderen verwachten soms al op heel jonge leeftijd niet veel meer van het leven. Het 'etiket' dat zij opgeplakt krijgen lijkt wezenlijk inzicht en betrokkenheid vanuit de omgeving uit te doven.

Is er werkelijk iets mis met deze kinderen - of geven zij aan dat het onderwijs niet meer aansluit bij de werkelijkheid van het kind? Zouden deze zogenaamde 'probleemkinderen' zelf ook niet de weg uit de problemen kunnen aangeven - wanneer er maar opvoeders en begeleiders om hen heen staan die bereid zijn écht te luisteren?

(Nearchus CV, 2008)

ISBN 9789073310537

5,00