Mens zijn in de huidige tijd

Mens zijn in de huidige tijd

Gesprek met de ziel van mijn zus Ajra

De schrijfster is ook na het overlijden van haar zus Ajra, innig met haar verbonden. Na verloop van een aantal jaren is zij in staat met haar zus te communiceren. In dit boek geeft zij de gesprekken weer zoals zij die met haar zus heeft en waarin Ajra aangeeft wat, gezien vanuit de wereld waarin zij nu vertoeft, de zin en opgave van het mens-zijn in deze tijd is.
(paperback, 137p)

Mijn zus Ajra was niet alleen als moeder, zus en vrouw een groot mens, ook als spirituele lerares, schrijfster en geweldige natuurgenezeres was zij onvervangbaar. Zij heeft haar hele leven gewijd aan genezen op vele vlakken. Een zware ziekte heeft haar, van ons standpunt uit, veel te vroeg uit het leven getrokken. Voor heel onze familie was het een troost te weten dat zij als hoogontwikkelde ziel ons allen in deze belangrijke tijd vanuit 'de andere kant' kan bijstaan.

Sinds haar overgang in 2011 heb ik haar aanwezigheid gevoeld, soms intensief, soms minder actief. (...)

Ik kan rechtstreeks Ajra's aanwezigheid voelen en innerlijk met haar communiceren. Ik hoor haar stem niet, ik zie geen woorden, maar ik kan haar boodschap als mij snel toevloeiende gedachten opschrijven. Tijdens het schrijven - wanneer ik in de stroom ben - voelt het voor mij als
mijn eigen weten aan. Alleen weet ik dat het niet mijn eigen gedachten zijn, omdat ook voor mij het één of ander soms nieuw en verrassend is.

info van de uitgever

[Nearchus | Winde, 2024]

ISBN 9789492326942

16,00