Karlik

Karlik

Ontmoetingen met een natuurwezen

De schrijfster werd blind geboren en ontwikkelde misschien mede daarom een ontvankelijkheid voor de niet-fysieke wereld. In dit boekje beschrijft zij haar ontmoetingen met Karlik, een natuurwezen, met wie zij gedurende langere tijd een bijzondere band had. De zorgvuldige en heldere manier waarop de schrijfster hierover schrijft, laat de lezer de essentie van een dergelijke verbinding ervaren.
(hardcover, genaaid, 67p)

“Het 'invoelend waarnemen' zouden we dagelijks moeten oefenen. Het roept een kracht in ons op die als het ware iets levends is, iets dat groeit. Die kracht is verwant aan de onzichtbare krachten in de natuur en kan daarom leiden tot een ontmoeting met de verborgen wezens.”

In dit bijzondere boekje geeft Ursula Burkhard een beeld van haar langdurige verbinding met Karlik, een natuurwezen. De zorgvuldigheid waarmee zij haar woorden kiest, brengt licht in de verbondenheid tussen de wereld van de mens, die van de natuurwezens en de toekomst van de aarde.

info van de uitgever
Nearchus | Winde, 2024

ISBN 9789083325699

16,00