Een halve eeuw Kraaybeekerhof

Een halve eeuw Kraaybeekerhof

Werken aan een ideaal

Dit is het levensverhaal van een mens, geboren met idealen en met daadkracht. Het ideaal ligt in de biologisch-dynamische landbouw, de verbinding met de kosmos en de zorg voor mens en aarde. Daadkracht was meer dan nodig want wie met een ideaal leeft en werken wil stuit altijd op de weerbarstigheid van de werkelijkheid. - Dit is ook het verhaal van de ontwikkeling van Kraaybeekerhof, het centrum voor de BD-landbouw Waar honderden mensen of meer inspiratie vonden in de inhoud die Michiel Rietveld bood.
(paperback, met afb. in ZW, 145p)

Op een vruchtbare bodem gedijt het leven. Maar soms is het nodig heel lang en hard te werken voordat de bodem vruchtbaar is.

Vijftig jaar geleden begon het verhaal van Kraaybeekerhof, de plek waar gewerkt wordt aan, met en voor de biologisch-dynamische landbouw. Werk aan de bodem, werk aan de gebouwen. Werk aan de verbreiding van de BD-landbouw. Werk in de keuken en aan de winkel. Maar vooral ook: werken met mensen en werken met de realiteit van de spirituele wereld.

Michiel Rietveld vertelt het verhaal van Kraaybeekerhof: 50 jaar werken aan een ideaal!

info van de uitgever
Nearchus | Winde, 2023

ISBN 9789492326898

18,50