Achtergronden van de olieramp

Achtergronden van de olieramp

Gesprekken met natuurwezens

Al een aantal jaar zijn Verena Staël von Holstein en Wolfgang Weirauch in gesprek met verschillende natuurwezens. Deze gesprekken hebben in Duitsland en andere landen al tot tientallen publicaties geleid. In deze uitgave spreken verschillende natuurwezens zich uit over de achtergronden van de enorme olieramp die zich in 2010 in de Golf van Mexico voltrok. Daarmee doen ze ook een appel aan de mens om tot een nieuw inzicht te komen in en een nieuwe verhouding te scheppen tot de aarde en al wat op aarde leeft.
(paperback, 108 pagina’s) VAN 14,00 VOOR 6,00

In 2010 vond in de Golf van Mexico een van de grootste door mensen veroorzaakte natuurrampen plaats toen na de explosie op het boorplatform Deepwater Horizon 800 miljoen liter olie in zee stroomde.

Wat betekent deze ramp voor het water, de dieren en het overige leven in de regio? Wat kunnen de langetermijngevolgen zijn en wat kunnen wij doen?
In deze uitgave wordt over de diepere betekenis van deze ramp gesproken met een aantal natuurwezens, zoals het waterwezen Etschewit, een oliewezen en de pelikaanengel.

Vaak voel je je als betrokken tijdgenoot onmachtig, je voelt je toeschouwer ten aanzien van verschillende rampen op deze aarde. Je bent vertwijfeld omdat je niet echt kunt helpen, terwijl je toch een zekere medeverantwoordelijkheid voelt. Maar ieder mens kan helpen - door aandacht voor andere wezens in nood en door gerichte gebeden voor onze aarde. Dit zijn allebei reële krachten die echt werken.
Info van de uitgever
[Winde, 2014]

ISBN 9789073310872

6,00