Wederkomst en weerstand

Wederkomst en weerstand

Christus in het etherische

In drie voordrachten spreekt Rudolf Steiner over geheime broederschappen die willen bewerken dat de mens de weg naar een juiste verbinding met Christus niet vindt. Zij streven ernaar dat de gebeurtenis van de wederkomst van de Christus in de etherische wereld onopgemerkt zou blijven. Dat doen ze door de aandacht van de mens op dwaalwegen te leiden.
In deze voordrachten biedt Rudolf Steiner het materiaal om de tijdsgebeurtenissen in het juiste perspectief te zien.
(paperback, 93p)

NB: Deze uitgave is een herdruk in een nieuwe vormgeving]

De belangrijkste gebeurtenis in de 20e eeuw was de wederkomst van Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner wees er met nadruk op dat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij mocht gaan.

In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt hij over occulte broederschappen die de mens zó willen misleiden dat hij zich niet met de Christus kan verbinden. Hun verborgen streven is gericht op het verdoezelen van de waarheid.

Deze voordrachten bieden het materiaal om bewust tijdgenoot te zijn: de werkzaamheid van de broederschappen te doorzien en de verbinding met het Christuswezen te zoeken.

Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2e druk 2021]

Drie voordrachten uit GA 178 (niet eerder in het Nederlands gepubliceerd)

ISBN 9789073310803

13,00