Waar vrijheid begint

Waar vrijheid begint

Is het, midden in alle onzekerheid die de gebeurtenissen in onze tijd oproepen, mogelijk bij jezelf te blijven en tot een eigen oordeel en koers te komen? - Als vrijheid onder druk staat, en de waarheid betwist wordt, kan het verlangen naar vrijheid en waarheid wakker worden.
Deze uitgave bevat een reeks artikelen waarin aan de hand van actuele ontwikkelingen wordt gezocht naar wat we kunnen doen om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan - en naar het beginpunt daarvan.
(paperback, 95p)

In een tijd waarin vrijheid onder druk staat, worden wij uitgenodigd scherper te krijgen wat wij onder vrijheid verstaan. Wat dat betreft leven wij in interessante tijden!

Vrijheid is als een onderaardse bron die we in onszelf moeten ontsluiten. In de artikelen die in deze uitgave zijn verzameld, wordt aan de hand van maatschappelijke verschijnselen een poging gedaan bloot te leggen 'waar vrijheid begint'. Daarbij wordt ook beschreven wat wij voor elkaar, in de samenleving, kunnen doen opdat ieder in vrijheid kan bijdragen aan het geheel dat wij samen vormen.

info van de uitgever
Nearchus CV, 2023


De artikelen verschenen eerder in Driegonaal - tijdschrift voor sociale driegeleding

ISBN 9789083325620

10,00