Vrij, gelijk & samen

Vrij, gelijk & samen

op weg naar een betere wereld

De betekenis van Rudolf Steiners gedachtegoed over ’een betere wereld’ (dat is een samenleving die zo is ingericht dat aan ieder mens ’recht’ gedaan wordt) is nog maar nauwelijks ontdekt. De sociale driegeleding is geen abstract programma en geen utopie maar een begaanbare weg die in het hier en nu begint. In de twee voordrachten in deze uitgave wordt de sociale driegeleding vanuit verschillende perspectieven beschreven. Daarmee is dit boekje een bruikbare inleiding voor ieder die op weg wil naar een betere wereld.
(paperback, 82 pagina’s)

De betekenis van het sociale gedachtegoed van Rudolf Steiner strekt zich verder uit dan de mensen die zich, om welke reden dan ook, met de antroposofie verbonden voelen. Om dit gedachtegoed op zijn betekenis te kunnen beoordelen, is het niet nodig antroposoof te zijn of te worden.

De sociale driegeleding, de term waarmee dit gedachtegoed wordt aangeduid, verkondigt geen wereldbeeld of levensbeschouwing maar doet slechts een beroep op een helder denken over de grote vraagstukken van deze tijd.

De sociale driegeleding ”wil alleen wijzen op die speciale manier, waarop mensen in het openbare leven met elkaar kunnen samenwerken, zodat tegenover de krachten van de afbraak, die van wederopbouw en nieuwe ontwikkelingen, gesteld kunnen worden”, zoals Rudolf Steiner in deze uitgave opmerkt.

In de twee in deze uitgave opgenomen voordrachten schetst hij het perspectief voor ieder die zich op een positieve manier wil inzetten om, in welk levensgebied dan ook, bij te dragen aan een wereld waarin mensen elkaar, in de volle betekenis van het woord, 'recht' doen.
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2011] (uit GA 334, 83)

ISBN 9789073310704

12,75