Schaduwspel

Schaduwspel

Macht, technologie en de toekomst van de mens

Economische, technologische en politieke ontwikkelen in oost (China) en west (VS, Europa) voeren de mensheid naar een situatie waarin vrijheid een fictie dreigt te worden en waarin de inzet van technologie de democratie ‘overbodig’ zal maken. Met kennis van zaken, en aan de hand van een schat aan bronnen, laat de auteur zien hoe de toekomst van de mens op het spel staat. - Een actueel en belangrijk boek!
(paperback, 239p)

Bewust of onbewust, gewild of ongewild is er een scala van ontwikkelingen gaande die, met inzet van verschillende nieuwe technologieën, het mogelijk maken dat het gedrag van de individuele mens verregaand wordt gevolgd en beïnvloed. Deze ontwikkelingen zijn verbonden met op het oog positieve doelstellingen op het gebied van milieu, gezondheid en voedselvoorziening maar kunnen ook uitmonden in een 'perfecte hoogtechnologische samenleving' waarin de menselijke vrijheid tot schijn wordt gereduceerd.

info van de uitgever
[Nearchus, 2021]

ISBN 9789492326638

20,00