Ondernemend de toekomst in

Ondernemend de toekomst in

Zes interviews

De wereld gaat gebukt onder veel en grote problemen. Wie goed kijkt, ziet dat véél van die problemen verband houden met de manier waarop we economie bedrijven, in het bijzonder hoe we omgaan met het eigendom van grond en bedrijven.
In deze verzameling van interviews komen ondernemers aan het woord die heel concreet en heel praktisch laten zien dat economie bedrijven met respect voor de mens en voor alles wat op aarde leeft 'gewoon' mogelijk is.
(pocket, 80p)

In dit boekje vind je zes interviews met ondernemers die laten zien dat je als ondernemer niet gedwongen bent je op eigenbelang te richten. En dat de grootste voldoening van het ondernemen ligt in het werken aan iets waaraan anderen behoefte hebben en waaraan je je vaardigheden oefent en ontwikkelt. Hun ondernemingen zijn zó georganiseerd dat ze 'van zichzelf' zijn. Ze kunnen niet (meer) verkocht worden en daarin ligt de sleutel voor toekomstgericht ondernemen.

Interviews met:
Hans van den Broek (The Shore)
Lieuwe Top (De Tovertuin)
Reinoud van Bemmelen (De Beeldhouwwinkel)
Mia Stockman en Luuk Humblet (De Blauwe Bloem)
Frank Dekker (Vanadis)
Koos Bakker en Famke Hogervorst (Sleipnir Support en Nearchus CV)

(Deze interviews verschenen eerder in Driegonaal)

info van de uitgever
Nearchus, 2024

ISBN 9789492326911

10,00