Licht en schaduw

Licht en schaduw

op de weg van de mensheid

Kennis en inzichten uit de spirituele wereld zijn niet alleen toegankelijk voor degenen die eraan bij willen dragen dat mens en wereld zich in positieve zin ontwikkelen maar ook voor degenen die die kennis en inzichten voor hun eigen belangen willen gebruiken, of misbruiken.
In de twee voordrachten in deze uitgave spreekt Rudolf Steiner over het streven van dergelijke ’kwaadwillende kringen’ maar geeft hij ook aan wat kan worden bijgedragen aan een ontwikkeling in de gezonde richting. Voorzien van een inleiding door John Hogervorst.
(paperback, 71 pagina’s)

De gebeurtenissen waarover de media berichten zijn soms moeilijk te begrijpen. Ze lijken zinloos. Misschien is de manier waarop we gewoon zijn de actualiteit en de geschiedenis te onderzoeken ontoereikend.
Een wijze van onderzoeken die niet alleen uiterlijke gebeurtenissen maar ook hun spirituele dimensie als realiteit neemt kan een ander licht werpen op de geschiedenis, de actualiteit en op het vormen van de toekomst van de mensheid.

Op het wereldtoneel spelen ook spirituele krachten mee die bepaald niet het beste met de mens voor hebben. Zij willen de mensheid voor hun eigen doeleinden gebruiken en doen onder meer door manipulatie en machtsmisbruik.
In deze voordrachten geeft Rudolf Steiner aan hoe en wat we kunnen bijdragen aan een toekomst waarin de mensheid zich in vrijheid ontwikkelt.
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2011]

Bevat: de voordrachten van 6 en 13 november 1917, uit GA 178

ISBN 9789073310711

12,75