Complementaire geneeskunde: universitaire geneeskunde

Complementaire geneeskunde: universitaire geneeskunde

Wetenschappelijk onderbouwde weerlegging van de quasi-wetenschappelijke argumenten tegen de zgn. alternatieve geneeswijzen en een pleidooi voor een gebied van wetenschap en gezondheidszorg zonder staatsbemoeienis. (214 pagina’s) VAN 15,00 voor 7,50

Complementaire geneeskunde; dat wil zeggen verruimende, aanvullende geneesdkune.

- De geneesmiddelen uit de complementaire geneeskunde hebben een placebo-werking
- De werkzaamheid van deze geneesmiddelen is niet wetenschappelijk aangetoond
- De werkzaamheid van deze geneesmiddelen moet in 'randomized clinical trials' worden bewezen
- Deze geneesmiddelen zijn mogelijk onvelig
- De complementaire geneeskunde is in strijd met de natuurwetenschappelijke uitgangspunten.

Dit zijn argumenten op basis waarvan de complementaire geneeskunde wordt bestreden.

Dr. Helmut Kiene schreef een geëngageerde studie waarin hij deze argumenten kritisch onderzoekt en met kennis van zaken aannemelijk maakt dat geen van deze argumenten steekhoudend is.
Daarbij laat hij zien dat de strijd tussen de complementaire en de universitaire geneeskunde niet alleen een wetenschapsstrijd, maar ook een strijd om de wetenschap is.
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 1997]

ISBN 9073310113

7,50