Beter!

Beter!

21 opstellen voor de wereld van morgen

Deze bundel bevat 21 door Rudolf Steiner geschreven artikelen waarin hij, naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen in de jaren na de eerste wereldoorlog, doordringt tot de kern van wat nodig is om tot een samenleving te komen waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen; waarin democratie geen wassen neus maar werkelijkheid is en waarin de economie dienstbaar is aan de mens, in plaats van andersom. De teksten zijn van een verbluffende actualiteit en kernachtigheid en maken duidelijk wat er nodig is om aan een betere wereld mee te bouwen.
(paperback, 166 pagina’s)

Uit de inleiding:

We hadden hier een inleidend woord in gedachten waarin ongeveer betoogd zou worden dat het lezen van de opstellen die in deze verzameling zijn bijeengebracht, een taaie maar vruchtbare bezigheid is.
Taai in de zin dat Rudolf Steiners geschreven teksten compact en vol inhoud zijn: ze zijn er slechts voor de aandachtige, meedenkende lezer.
Vruchtbaar in de zin dat deze taaie bezigheid wél leidt tot nieuwe inzichten en een heldere blik op mens en samenleving. Bovendien werkt het lezen van deze opstellen stimulerend op de vitaliteit van het denken van de lezer. Het denken wordt er soepel van.
En daaraan hadden we dan nog willen toevoegen dat, hoewel de maatschappelijke context waarin Rudolf Steiner deze opstellen schreef die van bijna een eeuw geleden is, de wezenlijke inhoud van deze opstellen nog recht overeind staat.
Wie leest en begrijpt, zal dit allemaal zelf ontdekken en ervaren. (…)

Voorzien van noten en een artikel over de historische context en Rudolf Steiners inzet voor de sociale driegeleding.
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2012]

Opstellen afkomstig uit GA 24 en (twee stuks) uit GA 36.

ISBN 9789073310414

17,50