Antroposofie en het praktische leven

Antroposofie en het praktische leven

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.
(paperback, 88 pagina’s)

Wat is de betekenis van de antroposofie? Dat zij de mens de weg tot inzicht in hogere werelden wijzen kan? Zeker. Maar daar kan het niet bij blijven.
De antroposofie biedt ook inzicht in de vraagstukken van het dagelijkse, praktische leven. Want dáár wil de antroposofie tot bloei komen: in de grote vragen waarvoor de moderne mens zich gesteld ziet. Niet voor niets richtte Rudolf Steiner zich ook op thema's als onderwijs, landbouw, geneeskunde, economie.
In de twee voordrachten in deze bundel laat hij zien hoe en waarom de antroposofie opgenomen kan en wil worden in de werkelijkheid van het leven.
Ze werden in 1921 in Den Haag gehouden.

Info van de uitgever
[Nearchus, 2015]

De antroposofische geesteswetenschap en de grote vragen van de hedendaagse beschaving (Den Haag, 23 februari 1921) werd vertaald door Huub Houben.

Een antroposofische kijk op opvoeding, onderwijs en het praktische leven (Den Haag, 27 februari 1921) werd vertaald door Bernard Asselbergs, John Hogervorst en Michiel Scager.

De voordrachten zijn afkomstig uit GA 304: Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage (Dornach 1979) en werden eerder gepubliceerd in Driegonaal, tijdschrift voor sociale driegeleding (22e jrg, nr 5/6, 1999)

ISBN 9789073310995

13,50