Wat mensen tot de sterren spreken

Wat mensen tot de sterren spreken

’Mensen spreken tot de sterren’ wanneer ze in vrijheid handelen (en daarmee hun eigen lot in handen nemen).
In deze uitgave verdiept de auteur het thema van de verbinding tussen de mens en de wereld van sterren en planeten. Zoekend naar een vernieuwde sterrenwijsheid onderzoekt hij, onder meer aan de hand van de stervenshoroscopen, de samenhang tussen de wijsheid van de sterren en de levensloop van bijvoorbeeld Raffael, Novalis, Paracelsus en Thomas van Aquino.
(paperback, met afb. in ZW, 162 pagina’s)

De mens die tot de sterren spreekt - dat is het gouden motief in deze uitgave waarin de auteur beschrijft hoe sinds het Mysterie van Golgotha sprake is van een nieuwe verbinding tussen mens en kosmos. Deze nieuwe verbinding hangt samen met de menselijke vrijheid: het handelen in vrijheid vormt de taal waarin de mens tot de sterren spreken kan. Iets hiervan kan tot uitdrukking komen in de stervenshoroscoop, in de stand van de sterren op het moment van de 'geboorte in de geestelijke wereld'.

Dit is een radicale verandering van blikrichting, die in het eerste boek van de auteur Naar een nieuwe sterrenwijsheid (Zutphen 2011) geïntroduceerd werd. Door de aard van de vragen die nu in dit tweede boek gesteld worden bij de behandeling van enige voorbeelden, verdiept zich verder 'wat mensen tot de sterren spreken'. Tot slot wijst de auteur op de geestelijk-culturele dimensie van dit zoeken naar een nieuwe, christelijke sterrenwijsheid.

info van de uitgever
[Adventum, 2015]

ISBN 9789073310964

16,50