Waar gaan we dan heen?

Waar gaan we dan heen?

Teksten en foto’s

De Duitse dichter, filosoof en wetenschapper Novalis was een veelzijdig getalenteerd mens. In zijn nagelaten werk bevonden zich honderden losse aantekeningen met bijzondere observaties: over het leven, over het wezen van de mens, over de natuur, over het hogere en nog veel meer.
In deze prachtig verzorgde uitgave zijn ca 60 van deze observaties opgenomen en gecombineerd met bijzondere kleurenfoto’s die nog een extra dimensie of sfeer aan de tekst toevoegen.
(gebonden uitgave, met ca 60 illustraties in kleur, 125 pagina’s) Van 14,75 voor 6,75

De Duitse schrijver Novalis (1772 - 1801) verenigde in zich een unieke combinatie van poëzie, filosofie en wetenschap.
Dat schonk hem grootse en verreikende denkbeelden, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het christendom, de eenwording van Europa, de ecologie…
Aart Woutersen heeft in dit boek 60 bijzondere notities van Novalis verzameld en gecombineerd met een foto.
Eén van die notities:
”De mens spreekt niet alleen - ook het universum spreekt -
alles spreekt - oneindige talen”.
Zo spreekt ook dit boekje verschillende talen: die van het woord en die van het beeld.
Het brengt de lezer in contact met een stroom van ”grootse en verreikende denkbeelden” en levert nieuwe ideeën, herkenning, troost en vreugde. Tweetalige uitgave (N/D)
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2011]

ISBN 9789073310728

6,75