Op weg naar de graal

Op weg naar de graal

Een verzameling van artikelen over verschillende facetten van de graal. Over de graal in zijn verschillende gestalten door de eeuwen heen; over historische figuren die met het verhaal van de graal te verbinden zijn; over de kracht van het kwaad (Klingsor) in het graalverhaal; over de graal als inwijdingsthema; de genezing van Anfortas en het toekomstperspectief dat op licht in Wolfram von Eschenbach’s Parzival. Bevat artikelen van Ursula Grahl, John Hogervorst, Frans Lutters, Harrie Salman en Roland van Vliet.
Paperback, 135 pagina’s

Rudolf Steiner noemde de antroposofie ooit ”de wetenschap van de graal”.

Waar vindt de graal zijn oorsprong en welke weg nam de stroming van de graal door de eeuwen heen? Welke historische gebeurtenissen en persoonlijkheden hebben mogelijk als inspiratiebron gediend voor de middeleeuwse graaldichters? Wat is de betekenis van het kwaad in Wolfram von Eschenbachs' Parzival en welke betekenis heeft Parzivals' zoektocht naar de graal voor de moderne mens en diens levensweg?

De artikelen in deze bundel laten zien dat het thema van de graal van een ongekende rijkdom is en dat de wetenschap van de graal geleidelijk de weg kan effenen om het mysterie van de graal te doorgronden.

Een deel van deze artikelen verscheen eerder in het tijdschrift Graalschrift.
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2013]

Inhoudsopgave
Woord vooraf
Op zoek naar de graal [Ursula Grahl]
De weg van de graal door Europa [Harrie Salman]
De Spaanse graaltraditie [Harrie Salman]
De magie van Klingsor [Harrie Salman]
De oproep van Parzival [Frans Lutters]
De moderne graalmens [Roland van Vliet]
Parzival en Feirefiz [John Hogervorst]
De genezing van Anfortas [John Hogervorst]
”Wij staan volledig aan de zijde van Wolfram” [John Hogervorst]
Noten
Verantwoording

ISBN 9789073310810

14,75