Houd me niet vast

Houd me niet vast

Rudolf Steiner over Maria Magdalena

Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij samen kinderen? Dat is volgens sommige auteurs het geval. Eén van hen, Danielle van Dijk, zegt zich daarbij op Rudolf Steiner te baseren.
In deze uitgave onderzoekt John Roex wat Rudolf Steiner over Maria Magdalena vertelde en hoe zich dit verhoudt tot wat Danielle van Dijk hierover schreef.
De vragen waar het hier om gaat, zijn essentieel genoeg om grondig onderzocht te worden.
(paperback, 114 pagina’s)

Dit boek is ontstaan als reactie op een ander boek: Maria Magdalena, vrouw naast Jezus van Danielle van Dijk.

In haar boek stelt Danielle van Dijk onder meer dat Jezus en Maria Magdalena met elkaar getrouwd zouden zijn geweest en dat zij samen twee kinderen hadden. Van Dijk noemt Rudolf Steiner en de antroposofie als haar grootste bron van inspiratie.

In Houd mij niet vast houdt John Roex de beweringen van Danielle van Dijk tegen het licht en laat hij zien hoe Rudolf Steiner over Maria Magdalena en haar verbinding met Jezus tot heel andere conclusies kwam.

John Roex werkte 31 jaar in het onderwijs, waarvan 10 jaar in de Vrije School en de heilpedagogie. Hij is lesbevoegd voor de vakken Nederlands, geschiedenis en godsdienst en werd ook opgeleid in de thomistische filosofie. Zijn interesse voor de (kunst)geschiedenis bracht hem in meer dan 50 landen. Daarnaast deed hij zeven jaar lang studie naar het Lam Gods van van Eyck. Hij schreef artikelen en hield talrijke voordrachten en cursussen over pedagogie, filosofie en kunstgeschiedenis. Momenteel begeleidt hij studiegroepen over filosofie en over kunstgeschiedenis en geeft daarover ook voordrachten.

Info van de uitgever
Adventum, 2014

ISBN 9789073310926

14,50