De genezende kracht van vergeving

De genezende kracht van vergeving

Wanneer een ander je leed of schade heeft berokkend, kan dat ertoe leiden dat je lang met gevoelens van woede en wraak leeft. Alsof je nog een tweede keer leed aangedaan wordt. - Dit vastzitten in gevoelens van slachtofferschap, woede en de drang tot vergelding kan een zware last worden. Leren vergeven is werken aan deze zware last: je gevoelens omvormen in een poging jezelf en de ander te bevrijden. Zo wordt vergeven een weg van ontwikkeling en heling.
(paperback, 130 pagina’s)

Mensen doen elkaar veel leed. Wie leed aangedaan is, komt voor de vraag te staan hoe je daarmee om kunt gaan. Het leed verdringen? Slachtoffer zijn en blijven? Of de weg naar vergeving zoeken?

Vergeven kan betekenen: helen. Zowel degene die vergeeft als degene die vergeven wordt kunnen weer 'heel worden' als er werkelijke vergeving kan plaatsvinden.

Leren vergeven is het bewandelen van een inwijdingsweg. In dit boek beschrijft Hans Stolp wat werkelijke vergeving is en hoe je de weg naar vergeven kunt betreden.

nb: deze uitgave verscheen eerder bij uitgeverij Ankh-Hermes

Info van de uitgever
Adventum (Nearchus), 2015

ISBN 9789073310759

15,75