De Drie-eenheid en karma

De Drie-eenheid en karma

Leven met het Christus-Licht

Het esoterisch christendom biedt de mogelijkheid dieper door te dringen in wat in de Evangeliën beschreven is. Het ontsluit een weg die niet alleen tot kennis en inzicht, maar ook tot beleven, ervaren en voelen kan leiden. Langs deze weg beschrijft de schrijfster haar zoektocht naar een verbinding met de Drie-eenheid.
(paperback, 111 pagina’s)

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie afzonderlijke wezens, en toch ook weer één. Hoe is dat te begrijpen?

Met die vraag heeft Margarete van den Brink zich lang en intensief bezig gehouden. Vanuit het esoterisch christendom beschrijft zij hoe de drie aspecten van Drie-eenheid voor de mens beleefbaar kunnen worden. Dat is mogelijk door een innerlijke verbinding met het Christuswezen aan te gaan. Diens streven om zich met de mens te verbinden, weerspiegelt zich in de feesten van het jaar - die ons daarmee veel kunnen bieden.

Dit boekje biedt stof om zoekend, voelend en overwegend dichter tot de Drie-eenheid te komen.
Info van de uitgever
[Adventum, 2015]


Deze uitgave verscheen eerder bij uitgeverij Ten Have.

ISBN 9789073310933

14,50