De christelijke impuls

De christelijke impuls

in de Filosofie der vrijheid van Rudolf Steiner

Met de Filosofie der Vrijheid legde Rudolf Steiner het fundament onder wat hij later als de antroposofie ontvouwde. In dit fijnzinnig geschreven werk legt de auteur bloot hoe de christelijke impuls, zonder dat Rudolf Steiner deze benoemt, als een gouden draad door de Filosofie der Vrijheid geweven is.
(paperback, met afb. in kleur, 114p)

“De voorliggende studie is een bescheiden poging om de christelijke impuls van de Filosofie der Vrijheid enigszins te begrijpen. De christelijke impuls is de rode draad in dit werk. Het is geen samenvatting van het boek maar een zoektocht naar die elementen erin, die de christelijke impuls kunnen duiden vanuit diverse invalshoeken. De motivatie tot dit boek mag niet worden gezocht in een vrijblijvend spel met abstracte begrippen maar in de mogelijkheid dat op een dag de Christus-impuls zich in ons hart wil uiten in een Christus-ervaring.”

info van de uitgever
Nearchus | Adventum, 2022

ISBN 9789492326768

16,50