Code Mens

Code Mens

Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Lange tijd waren de kunsten verbonden met het religieuze leven. Aan het einde van de middeleeuwen begonnen de kunsten zich los te maken van kerk en geloof en ’trokken ze de wereld in’; de kunst werd meer een aangelegenheid van de mens. De kunstenaar zelf trad in zijn werk naar voren.
Door de eeuwen heen zijn er verschillende pogingen geweest om de verschillende kunsten met elkaar te laten samenwerken om tot een overstijgend ’Gesamtkunstwerk’ te komen. Wagner probeerde, in de wereld van het ballet (Diaghilev) gebeurde het en ook Rudolf Steiner bracht de kunsten samen. Ergens hierachter ligt ook het zoeken naar de sociale kunst, zoals in het werken van Joseph Beuys zichtbaar wordt.
In dit sprankelende boekje gaan de auteurs op zoek naar dat wat er nodig is om in een samenwerking van de kunsten tot vernieuwing te komen.
(paperback, 90 pagina’s, met afbeeldingen in ZW) VAN 14,25 VOOR 6,00

”Willen samenwerkingsprojecten van de kunsten in de eenentwintigste eeuw werkelijk een vernieuwende, impulserende werking hebben, dan vraagt dat veel van de kunstenaars. De kunstenaar moet in de wereld staan, zijn ego overwinnen en de verbinding met de geestelijke wereld zoeken. Het thema moet eigen zijn, en tegelijk algemeen menselijk. Als dat lukt zullen de kunsten wellicht in hun samenhang weer een echte avant-garde rol krijgen.”

Als je dit serieus neemt, vraagt het kunstenaarschap in onze tijd bijna het onmogelijke. Maar de strekking van dit boek is dan ook dat het er uiteindelijk om gaat dat de mens medeschepper wordt aan een ”nieuwe hemel en een nieuwe aarde.” En juist in de kunsten zien we daarvan de eerste proefresultaten verschijnen.

Dit boek wil een mind-set zijn en bewustzijn wekken voor de nieuwe en onmisbare rol die de kunsten, juist in hun onderlinge samenhang, kunnen spelen in de cultuur van de eenentwintigste eeuw.
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2012]

ISBN 9789073310742

6,00