Beelden van gene zijde

Beelden van gene zijde

in zestien taferelen

De auteur beschrijft, op een heel eigen kunstzinnig-dichterlijke wijze de belevingen van een aantal gestorven zielen. Het gaat om mensen die hij gekend heeft, waaronder verschillende familieleden, met wie hij na hun sterven verbonden bleef. In de gesprekken en beschrijvingen klinkt iets door van de weg die zij gaan door het leven aan gene zijde.
(paperback, 157p)

De overledenen zijn niet opgehouden er te zijn;

slechts onze ogen zijn opgehouden ze te zien.

Rudolf Steiner

Afstemmen op de gestorvenen kunnen we allemaal. Vaak doen we dat ook al door aan hen te denken. Natuurlijk is ons verdriet ook reëel, maar vasthouden eraan kan voor de overledenen een hindernis op hun weg vormen. Wanneer we echter in warme herinnering aan onze geliefden terugdenken, schenkt hen dat vleugelslag en draagkracht in het bovenzinnelijke leven.

Deze uitgave bevat zestien taferelen, dichterlijke vertellingen die op een kunstzinnige manier en in afstemming met een aantal overledenen tot stand zijn gekomen.

"Totdat je zien moest,
Dat áchter de schaduw,
Het licht van de tuin,
In al zijn heerlijkheid schijnt."

info van de uitgever
[Nearchus / Adventum, 2021]

ISBN 9789492326690

16,00