Antroposofie doen?

Antroposofie doen?

Veel mensen willen de antroposofie graag praktisch benaderen - zij willen 'antroposofie doen'. Prima! - maar, hoe 'doe' je dat dan eigenlijk?
Jesse Mulder neemt deze vraag als uitgangspunt voor een wandeling-in-stapjes die tot een antwoord leidt op de vraag: wat is 'antroposofie doen' en hoe pak je dat aan?
(hardcover, 134p)

Antroposofie is niet in de wereld gekomen om alleen maar bestudeerd te worden: ze draagt de belofte in zich om 'het leven van de wereld in zijn fundamenten te vernieuwen'. Dat vertaalt zich geregeld in een sterke drang om antroposofie te 'doen'.

Daarmee ontstaat natuurlijk wel de vraag: wat is dat eigenlijk precies, 'antroposofie doen'?

In een heldere beschouwing neemt Jesse Mulder de lezer stap voor stap mee in het onderzoeken van deze vraag. Deze stappen brengen aan het licht hoe 'antroposofie doen' kan groeien als je je met het wezen van de antroposofie verbindt.

info van de uitgever
Nearchus | Adventum, 2023

ISBN 9789083325613

17,50