Al het goede komt in drieën

Al het goede komt in drieën

Het principe van de drieledigheid in het werk van Rudolf Steiner

Enkele tientallen jaren worstelde Rudolf Steiner om grip te krijgen op het drieledig mensbeeld. Het principe van drieledigheid komt in de antroposofie vaak voor; steeds gaat het om het opheffen van een polaire tegenstelling door ’het midden’, een derde element dat tussen de twee polen ligt, dat verzoent, bemiddelt, verbindt, beweging brengt.
In dit boek onderzoekt de schrijver hoe het principe van drieledigheid door de jaren heen in het werk van Rudolf Steiner als rode draad naar voren komt.
(paperback, 117 pagina’s)

Door het werk van Rudolf Steiner loopt een rode draad die naarmate zijn leven vorderde steeds zichtbaarder werd: het is het principe van de drieledigheid.

Mens en wereld berusten uiteindelijk op de oer-drieledigheid, de Heilige Triniteit van Vader, Zoon en Heilige Geest en dat is wat Rudolf Steiner op vele gebieden zichtbaar maakte.

Gedurende ruim 30 jaar onderzocht Rudolf Steiner naar eigen zeggen de vele facetten van dit oerprincipe.

In Al het goede komt in drieën beschrijft Henk Verhoog hoe dit onderzoek van Rudolf Steiner door de jaren heen rijpte en tot bloei kwam in verschillende aspecten van de antroposofie.

Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2010]

ISBN 9789073310643

14,75