Werk en inkomen

Werk en inkomen

(zijn twee verschillende dingen)

Een nauwelijks bekende, maar belangrijke vroege voordracht waarin Rudolf Steiner spreekt over hoe het werk van de mens veranderd is door de ontwikkelingen in de techniek en over de relatie tussen werk en inkomen. Werken wij omdat wij daar een inkomen mee verwerven? Wat is werken eigenlijk? - Ons werken zelf is feitelijk onbetaalbaar en is niet iets dat 'verkocht' kan worden. Werk en inkomen zijn twee verschillende dingen. Dit inzicht is van grote betekenis voor zowel levensvragen als actuele maatschappelijke vraagstukken.
(ABC minibrochure, 31p)

In onze routine en de zorgen rond het dagelijks bestaan komen we er nauwelijks toe om eens 'nieuw' te onderzoeken waarom we denken zoals we denken en doen wat we doen. Hoe denken en handelen we bijvoorbeeld als het gaat over werk en inkomen?

In deze voordracht biedt Rudolf Steiner prikkelende gedachten die ons op nieuwe, en misschien wel vruchtbare ideeën kunnen brengen om anders om te gaan met de vragen rond werk en inkomen.

En nieuwe en vruchtbare ideeën zijn werkelijk waar de wereld dringend behoefte aan heeft…

info van de uitgever
Nearchus | ABC Antroposofie, 2023

(vrdr van 12 maart 1908, uit GA 56)

3,00