We kunnen op elkaar bouwen

We kunnen op elkaar bouwen

Rudolf Steiner over geld, werk en inkomen en over de manier waarop mensen op elkaar kunnen bouwen:
”Er bestaat iets hoogst onnatuurlijks in het sociale bestel, namelijk dat geld zich vermeerdert als je het alleen maar hebt. Je zet het op de bank en je krijgt rente. Dat is het onnatuurlijkste wat maar kan bestaan, het is eigenlijk enorm onzinnig. Je doet helemaal niets, je zet je geld op de bank - geld dat je misschien ook niet door arbeid maar door een erfenis hebt gekregen - en je krijgt daarvoor rente. Dat is volkomen onzinnig!”
(Brochure, 25 pagina’s)

Een voordracht uit GA 186 (30 november 1918)

Uit de inhoud
Het dagelijks leven en de behoeften van het hart
”Ik heb alle mensen lief”
De dictatuur van de werkende klasse
Zondagse kletskoek
Van geld kan je niet leven
Genieten en teruggeven
De grondwet van het sociale leven
Stilstaand geld verliest zijn waarde
Ahriman en het geld

[Nearchus CV, 2014]

3,00