Op weg naar vrijheid, gelijkheid, broederschap

Op weg naar vrijheid, gelijkheid, broederschap

”Dat wat we ’toekomst’ noemen is een wonderlijk iets. Het bestaat namelijk niet, of nog niet, maar leeft wel. De toekomst leeft in de wereld van het mogelijke en het mogelijke wacht erop door de mens aangeraakt, opgenomen en verwerkelijkt te worden.
De wereld van het mogelijke kunnen we binnengaan door ons denken te richten op dat wat mogelijk is en op dat wat wij willen.”
Ook als het gaat over een wereld waarin mensen in vrijheid, gelijkheid en broederschap samen leven.
Minibrochure, 28 pagina’s, met afb. in kleur

Een verzameling van 8 artikelen rondom sociale driegeleding: wat is het, hoe leer je het te begrijpen, wat kun je doen om de driegeleding dichterbij te brengen en hoe houd je moed?
(Eerder verschenen in het tijdschrift Driegonaal)

[Nearchus CV, 2015]

3,00