Natuurwezens

Natuurwezens

Natuurwezens, dat zijn de onzichtbare werkers aan de natuur, verbonden met de elementen aarde, water, vuur en lucht. Hun werkzaamheid is voor mens en aarde van wezenlijk belang. In de laatste decennia zijn er steeds meer mensen die zich met natuurwezens kunnen verbinden. Dat is des te belangrijker omdat zich, zoals Rudolf Steiner al voorspelde, een nieuwe groep natuurwezens vormt die zich met Christus verbonden heeft.
(ABC Wegwijzer 15, brochure, 24 pagina’s, in kleur geïllustreerd)

In de afgelopen decennia treden er steeds meer mensen naar voren die over hun ervaringen met natuur- of elementenwezens spreken. Deze wezens werken in het verborgene aan de natuur. Door zijn intellectuele ontwikkeling is de mens zijn vroegere verbinding met de natuurwezens verloren. Nu is het aan de orde om een nieuwe, bewuste verbinding met deze wezens te leggen: zij wachten op ons.
Dat is des te belangrijker nu er, zoals Rudolf Steiner al aanduidde, een nieuwe groep natuurwezens gevormd is die zich met Christus verbonden heeft.

Inhoud:
Inleiding
Op zoek naar een nieuwe verbinding
De voorlopers
Wat zijn natuurwezens nu eigenlijk?
Hoe krijg je contact met natuurwezens?
De vele verschillende natuurwezens
De natuurwezens en de plantenwereld
Christus wordt de Heer van de natuurwezens
De Christus-natuurwezens
Beslissende veranderingen
Contact met natuurwezens
De natuurwezens wachten vol verlangen

ISBN 9789492326010

4,75