Het geheim van de Graal

Het geheim van de Graal

Het verhaal van de jonge Parzival die als onschuldige dwaas de wereld intrekt en na vele omzwervingen Graalskoning wordt. Zijn zoektocht naar de Graal is een oerbeeld van een innerlijke ontwikkelingsweg, actueel tot in onze tijd.
(ABC minibrochure, 36p.)

In het middeleeuwse verhaal van Parzivals zoektocht naar de Graal ligt een schat aan wijsheid verborgen. Het verhaal van de jonge dwaas die de wereld intrekt om de Graal te zoeken, kan model staan voor de moderne mens die een levend ideaal heeft en ondervindt dat hij daarvoor niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk aan het werk moet.
Het is de weg van het individu naar liefdevolle verbinding.

info van de uitgever
[Nearchus CV / ABC Antroposofie, 2021]

nb: deze uitgave verscheen eerder in de vorm van een ABC Wegwijzer

3,00