Het Frankfurter Paradijstuintje

Het Frankfurter Paradijstuintje

ABC Wegwijzer 10

Eva Mees-Christeller heeft zich vele jaren beziggehouden met het middeleeuwse schilderij dat in deze ABC Wegwijzer centraal staat: het Frankfurter Paradijstuintje, geschilderd door een onbekende meester. In deze mooi geïllustreerde brochure wordt een wereld van geheimen ontsluierd en wordt ook, ’en passant’, een nieuwe manier van kijken beoefend!
(24 pagina’s, geniet)
VAN 4,75 VOOR 2,50

Deze ABC Wegwijzer opent nieuwe werelden! Centraal staat één klein schilderij uit de 15e eeuw. Valt daar zo veel over te vertellen?
Door met nieuwe ogen te leren zien blijkt het schilderij een rijkdom aan geheimen bloot te geven en toont de natuur zich als levend symbool van een achterliggende wereld vol wijsheid.
Levensgeheimen, vogels, bloemen en bomen, kleuren en deugden: een hele wereld ligt besloten in Het Frankfurter Paradijstuintje.

ISBN 9789073310520

2,50