Gezondheid

Gezondheid

voor mens en samenleving

De zorg voor onze gezondheid is een individuele zaak - maar raakt ook de samenleving. In de hoofdstroom van onze cultuur leeft echter een materialistische kijk op de mens en op zijn gezondheid. Wat betekent het precies wanneer er vanuit een materialistisch wereldbeeld naar ziekte en gezondheid wordt gekeken? En wat is er nodig om gezondheidsvraagstukken vanuit een geheel te overzien en te begrijpen?
Een voordracht met een actuele betekenis!
(brochure, 32p)

“Want dan zal vanuit het vrije geestesleven het inzicht in de noodzakelijkheid van een hygiëne als sociaal verschijnsel het stempel dragen van de verzorging van datgene, wat noodzakelijk is voor die hygiëne, van een door zakelijkheid en vakkennis gedragen economisch leven, en de positieve gezindheid die daarin ontwikkeld zal worden.
(…) Dan zullen het zeker niet de leken, de dilettanten zijn die gezond maken, maar dan zal de mondig geworden mens als een gelijke staan tegenover degene die hem als terzake kundige arts dit of dat zegt.”

info van de uitgever
(Nearchus / ABC Antroposofie, 2020)

NB: Deze voordracht verscheen eerder onder de titel: Hygiëne als sociaal vraagstuk en is ook opgenomen in: Spirituele grondslagen voor de gezondheidszorg

Voordracht van 7 april 1920, afkomstig uit GA 314

3,00