De wordende mens: een wonder!

De wordende mens: een wonder!

Een ouderavond met Rudolf Steiner

Een toegankelijk en inspirerend betoog over de achtergronden en het wat, hoe en waarom van de vrijeschoolpedagogie.
Deze kleine brochure bevat de tekst van een toespraak plus vragenbeantwoording tijdens een ouderavond van de Freie Waldorfschule, de eerste vrijeschool.
(brochure, 28 pagina’s)

"We zouden willen dat er een atmosfeer van liefde leeft in iedere klas en dat vanuit deze atmosfeer van liefde les mag worden gegeven."

Rudolf Steiner over het wonder van de ontwikkeling van het kind, de band tussen ouders en kind en over het hoe en waarom van het onderwijs dat hij ontwikkelde

info van de uitgever
[Nearchus | ABC Antroposofie, 2e druk 2022]

3,00