De vier lichamen van de mens

De vier lichamen van de mens

Een van de voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum werkten. In deze levendige en goed toegankelijke voordracht gaat het over de vier 'lichamen' van de mens (fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik) en over het leven na de dood.
Brochure, 28p.

“Als je je met antroposofie wilt bezighouden moet je, laat ik zeg­gen, de taal weer helemaal opnieuw leren. Want u zult wel merken, als een of andere geleerde van tegenwoordig een le­zing houdt – tjonge, dat gaat alsof het uit een machine komt. Kijkt u maar eens goed: het lijkt wel uit een machine te komen. Het is anders als men voor u een voordracht houdt vanuit de geestesweten­schap, de antroposofie. Daarbij moet voortdurend naar de woorden worden gezocht, moet men de woorden innerlijk steeds opnieuw oppakken. En dan later, als je de woorden gevormd hebt, dan ben je bang dat die woorden eigenlijk niet het juiste aangeduid hebben.”

info van de uitgever
[Nearchus CV, 2020]

Voordracht van 17 maart 1923, afkomstig uit GA 349
Eerder gepubliceerd in:
Rudolf Steiner: het leven van mens en aarde
(Uitgeverij Pentagon)

3,00