De toekomst aan de kinderen

De toekomst aan de kinderen

Opvoeding en sociale verandering

Deze brochure bevat een voordracht die Rudolf Steiner een week voor de opening van de eerste Vrije School in 1919 hield voor de ouders. In deze voordracht gaat het over de ontwikkeling van het kind en de betekenis van het onderwijs daarin; over de opgave van de Vrije School; over de bestaansvoorwaarden voor de Vrije School en over de betekenis van vrij onderwijs voor de toekomst.
(brochure, 29p)

“Wij bestuderen het ware wezen van het menselijk denken, waardoor het juiste denken in het kind kan worden ontwikkeld.
We bestuderen de basis van het zuivere voelen, zodat in een juist sociaal samenleven, op basis van gelijkheid, vanuit werkelijke menselijke gevoelens, recht ontwikkeld kan worden.
En we bestuderen het wezenlijke van de menselijke wil, zodat deze zich op de juiste wijze het toekomstige economische leven eigen kan maken en kan doordringen.”
(Rudolf Steiner)

Nearchus CV, 2019

3,00