De schepping

De schepping

toeval of bedoeld?

Hoe is de schepping ontstaan? Is het door ’dom toeval’ of door de werkzaamheid van een hoger, ordenend, scheppend principe? In deze brochure laat de schrijfster zien hoe de ontwikkeling van mens en wereld zowel in materiële zin als in spirituele zin beschreven en begrepen kan worden.
(ABC Wegwijzer, nr.14, 24 pagina’s, geniet, met afb. in kleur)

Is het bestaan van mens en wereld voortgekomen uit toeval, of maken wij en de wereld waarin wij leven deel uit van iets groters dat doelbewust streeft naar hogere evolutievormen?
Volgens de moderne wetenschappelijke visie, die uitsluitend het materiële aspect van mens en wereld onderzoekt, kan er geen sprake zijn van een hoger ordenend principe. Maar zou het niet mogelijk zijn zowel de materiële als de immateriële, spirituele kant van mens en wereld in hun samenhang te onderzoeken?
Welke gezichtspunten dat kan opleveren, wordt in deze brochure beschreven.
24 pagina's, geniet, met afb. in kleur

ISBN 9789073310988

4,75