De hele mensheid, je familie

De hele mensheid, je familie

Een voordracht waarin Rudolf Steiner het esoterische - de innerlijke ontwikkeling van de mens - verbindt met het grote sociale vraagstuk van het menselijk samenleven. Met als startpunt de vraag: waarom vinden zo veel mensen het moeilijk om de geestelijke wereld als realiteit te nemen, ontwikkelt Rudolf Steiner het beeld van wat er nodig is opdat de mensheid zich werkelijk - in spirituele zin - als één mensengemeenschap ervaart.
(brochure, 30p)

  • Het gezond verstand is voldoende om de inhoud van de geesteswetenschap te kunnen begrijpen
  • Zonder dat we het beseffen leven we steeds in de geestelijke wereld; onze zintuigen verbergen dat voor ons
  • De grote sociale problemen kunnen alleen met behulp van een spiritueel denken opgelost worden
  • De liefde zoals die van een moeder voor haar kind is de basis voor een sociaal gezond denken en handelen
  • Als spirituele wezens vormen alle mensen samen één familie

Een voordracht die tot nadenken stemt en oproept tot handelen.

Vertaling: Frans Wuijts

Nearchus | ABC Antroposofie, 2024

3,00