Leven met natuurwezens

[13 september 2017] De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor ‘natuurwezens’, de voor het gewone oog onzichtbare wezens die verbonden zijn met de elementaire krachten van aarde, water, vuur en lucht. In een tijd waarin het noodzaak is dat de mens én de werkelijkheid van de geestelijke wereld ontdekt én zijn verantwoordelijkheid neemt voor de zorg voor de Aarde, is het thema van de ‘natuurwezens’ ook daadwerkelijk van uitgesproken belang.
Bij ons imprint Winde is over dit thema een prachtig boekje verschenen van Roland en Lieke Schwaiger-Dijkstra, die onder meer vertellen over hun eigen jarenlange omgang met natuurwezens:


Leven met natuurwezens
“Wat is nu het bijzondere aan dit boek? Het geeft geen theoretische beschouwing, maar wel een beschrijving van de puur praktische ervaring die de auteurs hebben met zo’n 25 jaar bewust leven met diverse soorten natuurwezens.
Ik kan wel zeggen, dat we hun leven, zoals we dat duidelijk uit dit boek kunnen destilleren, kunnen zien als een voorbeeld van hoe we met de elementaire wezens kunnen omgaan, wat wij voor hen en zij vervolgens voor ons kunnen betekenen. Bovendien laten Roland en Lieke Schwaiger de dwarsverbanden zien met andere wezens en niveaus in de kosmos.
Het lezen van dit boek verdiept dan ook ons bewustzijn, geeft ons meer inzicht en zicht op onze plek in de schepping, op de bedoeling en de loop van onze geestelijke ontwikkeling. Kortom een bijzonder boek over leven met natuurwezens waaruit tevens blijkt, dat zonder natuurwezens geen leven op aarde mogelijk is en dat respectvol omgaan met de natuurwezens een goed leven voor ons bevordert.”
Ton Westenbroek (voormalig hoofdredacteur De Verwachting)
KLIK HIER voor meer informatie

Red de elementenwezens

7849[11 december 2017] Een nieuwe uitgave, verschenen bij ons imprint Winde:
Thomas Mayer
Red de elementenwezens

De wereld om ons heen is ook de wereld van de elementenwezens. Zij zijn betrokken bij alles wat in de natuur gebeurt. Ook in onze ‘binnenwereld’, in onze gedachten en gevoelens, leven elementenwezens.
Zij zien vooruit naar het moment waarop wij in staat zullen zijn een bewuste verbinding met hen aan te gaan. Dat is voor hen, en voor ons, van groot belang.

Thomas Mayer vertelt open en persoonlijk over zijn ervaringen met elementenwezens, nuchter en bezield. Hij schetst zijn ontmoetingen met verschillende wezens en laat zien hoe wij ons vermogen elementenwezens waar te nemen kunnen ontwikkelen. En bovenal laat hij ons beleven en begrijpen wat zij van de mens vragen.

U kunt het boek HIER bestellen

Uit de oogst van 2014

5886Olie en politiek

Obama kan zijn morele principes niet in praktijk brengen

Wolfgang Weirauch: In de periode voor deze olieramp heeft Obama helaas de politiek van zijn voorganger voortgezet en de diep-zeeboringen uitdrukkelijk toegestaan: ‘Dril, dril, dril’. Toen kwam de olieramp en dat leidde binnen zijn regering tot een koerswijziging. Vervolgens werd, aanvankelijk voor zes maanden, een moratorium op diepzeeboringen afgekondigd. Na een klacht van 32 oliemaatschap­pijen werd dit verbod door een rechtbank in New Orleans weer opgeheven. Hoewel de federale regering tegen deze uitspraak in beroep wil gaan, is het duidelijk dat de overheersende gedachte in de VS naar voortzetting van diepzeeboringen neigt. Wat moeten we van deze gedachten, het moratorium en die opheffing van dat moratorium denken?

Etschewit, de natte: Dit bevestigt mijn eerdere uitspraken dat het bij aardolie en aardolieboringen niet om technische haalbaarheid maar om geloofsvragen gaat. Het gaat hier niet om een kunnen maar om macht en geloof. Aardolie is een dermate overgewaardeerde energie­bron dat het hier alleen nog maar om macht gaat. Wie veel olie heeft of over olievelden beschikt, bezit in deze wereld de macht. Daar­voor buigt jullie gehele politieke systeem; zeker in de VS, de grootste macht van dit moment. Een Amerikaanse president kan niet op tegen de macht van de olieconcerns. Hij kan het weliswaar stapje voor stapje proberen maar hij zal het op den duur toch niet volhouden. Het Amerikaanse politieke systeem berust daarvoor te sterk op lob­byisme. In Midden-Europa is dit nauwelijks anders. Politiek bedrijven zonder het huidige lobbyen is nauwelijks mogelijk.

Als jullie dat begrijpen, dan kunnen jullie ook de structuren van deze olieramp doorzien. De opheffing van het moratorium door de rechtbank is een mooi voorbeeld van hoe een politiek, die met mooie woorden begon, en die mooie woorden zelfs eerlijk meende, er door andere machten tenslotte toch via de achterdeur werd uitgewerkt.

Wanneer men het besluit van de rechtbank uit New Orleans na­der bekijkt en daar het gedachtegoed van de sociale driegeleding bij betrekt, dan is hier iets volledig ontspoord. Hoe zit dat nou met zo’n rechtbank? Het gaat hier helemaal niet om de beslissing van die paar rechters, maar om de al bestaande wetgeving. Als de wetten zo zijn dat een rechtbank deze beslissing moet nemen, dan is er geen draagvlak voor een onafhankelijke politiek, voor onafhankelijke rechtspraak, voor een politiek die het leven behoedt.

Uit onze nieuwe uitgaven in 2014 een fragment uit:
Achtergronden van de olieramp – gesprekken met natuurwezens

Achtergronden bij de olieramp

5886
Verschenen: Achtergronden bij de olieramp. Gesprekken met natuurwezens.

Al een aantal jaar zijn Verena Staël von Holstein en Wolfgang Weirauch in gesprek met verschillende natuurwezens. Deze gesprekken hebben in Duitsland en andere landen al tot tientallen publicaties geleid. In deze uitgave spreken verschillende natuurwezens zich uit over de achtergronden van de enorme olieramp die zich in 2010 in de Golf van Mexico voltrok. Daarmee doen ze ook een appel aan de mens om tot een nieuw inzicht te komen in en een nieuwe verhouding te scheppen tot de aarde en al wat op aarde leeft.

Vaak voel je je als betrokken tijdgenoot onmachtig, je voelt je toeschouwer ten aanzien van verschillende rampen op deze aarde. Je bent vertwijfeld omdat je niet echt kunt helpen, terwijl je toch een zekere medeverantwoordelijkheid voelt. Maar ieder mens kan helpen – door aandacht voor andere wezens in nood en door gerichte gebeden voor onze aarde. Dit zijn allebei reële krachten die echt werken.
(paperback, 108 pagina’s) € 14,00

Overigens:
Tot en met dinsdag 1 juli a.s.
uw (gehele) bestelling zonder verzendkosten thuisgestuurd indien u deze titel bestelt.
(Onze klanten buiten Nederland ontvangen € 2,00 korting op de verzendkosten)

Bestellen kan hier…

In aantocht

voorplat_olierampen
[15/5/2015] Enkele weken geleden toonden we op deze plaats het logo van een van onze nieuwe imprints, Winde. Onder deze nieuwe vlag hebben we verschillende uitgaven in voorbereiding en na een lange en hobbelige aanloop is de eerste in aantocht. Kijk maar eens naar het omslag, dat wordt nog een klein beetje veranderd – maar wij vinden het mooi! Met de afbeelding van een mooi werk van Chantal Karsten maakte Rozemarijn Groenewold deze omslag.

Het boek gaat over de gevolgen van de olieramp in de Golf van Mexico in 2010, na de explosie op een booreiland van BP. Bijzonder: de inhoud van het boek is tot stand gekomen op basis van gesprekken met natuurwezens.
Wanneer het gaat verschijnen, we kunnen het nog niet exact zeggen. Binnenkort meer!

Recente berichten

Sociale netwerken