Karmisch mengelwerk

[24 april 2018] Gestaag en buiten elk oppervlakkig gedruis, werkt Rob Gruben aan de opbouw van een haast on-Nederlands oeuvre: een oeuvre dat wordt gekenmerkt door een substantiële inhoud, grondig en stap voor stap (gedachte voor gedachte) geschreven. Wij zijn blij dat we zijn vierde werk kunnen presenteren:


Rob Gruben
Karmisch mengelwerk

Karma en reïncarnatie vormen de basis voor het moderne geesteswetenschappelijke onderzoek. Het is dus van groot belang inzicht te hebben in de thema’s van de eigen levensloop. Hoewel die thema’s in hoge mate persoonlijk zijn, volgen ze spirituele wetmatigheden en staan ze altijd in het licht van een groter doel. Daardoor is het mogelijk ook over zo’n persoonlijk onderwerp als karma toch enkele algemene of veel voorkomende tendensen te beschrijven.

Het accepteren en bewust doorleven van het eigen karma leidt uiteindelijk altijd tot spirituele kennis. Kennis die alleen op aarde en door de mens kan worden opgedaan. Zodoende is de mens de kroon van de schepping en zien de hogere engelmachten met oneindig vertrouwen neer op wat alleen de mens hen kan brengen: liefde en vrijheid. Dit boek probeert met name dat aspect vanuit verschillende kanten te belichten.
(paperback, 207p) € 18,50

Ter gelegenheid van het verschijnen van deze uitgave zijn tijdelijk, tot 20 mei a.s., de voorgaande drie titels in prijs verlaagd. Ze kosten nu € 10,00
KLIK HIER om ze allemaal te bekijken

De hemelse hiërarchie

6464629192[27 mei 2015] Hier is onze zesde nieuwe uitgave van dit jaar, een geschrift dat vermoedelijk 15 eeuwen oud is en dat van grote invloed is geweest op de filosofie en de theologie in de christelijke wereld:
Dionysius de Areopagiet
De hemelse hiërarchie
in een vertaling van Rob Gruben.

De hiërarchische indeling van de geestelijke wereld (de wereld van onder meer Engelen, Aartsengelen, Cherubijnen en Serafijnen) die in dit werk beschreven is, heeft een langdurige en diepgaande invloed uitgeoefend op enkele belangrijke stromingen binnen het Christendom. Het is zelfs niet overdreven te stellen dat de door Dionysius opgestelde engelhiërarchie gedurende de gehele middeleeuwen als canoniek kan worden beschouwd en vele grote denkers en geleerden van die tijd sterk heeft beïnvloed.

Deze uitgave verschijnt onder ons imprint Adventum.

Ook weer leverbaar

5888
[27/3/2015] En wat we u op deze plaats nog niet hebben laten weten (want we zijn druk met nog weer andere nieuwe uitgaven) is dat onze onverwachte ‘seller’ van het vorige jaar inmiddels herdrukt is. De op enkele plaatsen gecorrigeerde herdruk (het ging om wat tik- of taalfoutjes)  is inmiddels verschenen.
Dit derde boek van Rob Gruben trekt duidelijk een breder publiek dan zijn eerste twee boeken. Heel leuk voor de auteur, en voor ons, is dat de belangstelling voor zijn eerste twee boeken in de afgelopen maanden relatief sterk toegenomen is. We hebben het in het verleden al meerdere malen en met een knipoog beweerd: Rob Gruben is ‘het best bewaarde geheim van antroposofisch Nederland’. Daarmee bedoelden we: zijn werk is van hoge kwaliteit en verdient meer aandacht dan het tot dusverre kreeg. Dat lijkt nu voorzichtig te veranderen!
Rob Gruben
De etherwereld en haar krachten

Eerder verschenen:
Grondwaarheden uit de geesteswetenschap
Esoterische verdiepingen

Eerste titel van Adventum

5888

[30/7/2014] Zo, en hier is de eerste uitgave die verschijnt als uitgave van ons nieuwe imprint Adventum:
Rob Gruben
De etherwereld en haar krachten
Het derde werk van deze auteur, die in alle rust aan een uniek oeuvre werkt, gebaseerd op studie van de geesteswetenschap van Rudolf Steiner en op eigen geesteswetenschappelijk onderzoek. In dit boek onderzoekt hij de wereld van de etherische krachten, de vier ethersoorten. Het is de wereld waarmee de Christus zich verbonden heeft – maar ook de wereld waarin Ahrimanische krachten hun werkzaamheid willen ontplooien.
(paperback, 182 pagina’s) € 18,00
Om het werk van deze auteur, die wat ons betreft het ‘best bewaarde geheim van antroposofisch Nederland’ is, bekender te maken krijgt u tot en met 15 augustus a.s. zijn eerste boek (Grondwaarheden uit de geesteswetenschap) cadeau bij aanschaf van het nieuwe boek.
Meer info of bestellen? Kijk in onze webwinkel.

Recente berichten

Sociale netwerken