Veel respons op onze oproep!

[30 juni 2017] Een week geleden, zie het vorige bericht op deze website, begonnen we een kleine actie om nieuwe deelnemers aan onze consumentenkring te zoeken. Ons doel was om 2500 euro aan inleggeld te verzamelen, zodat we -dat was onze belofte- van de ING naar de Triodosbank zouden overstappen.
Vandaag, een week na onze oproep, zijn wij verheugd om te kunnen melden dat we inmiddels 53 nieuw deelnemers aan de Nearchus Consumenten Kring hebben mogen verwelkomen. Samen zorgden zij voor een inlegbedrag van 4075 euro. Gevoegd bij een bedrag van 850 euro aan extra inlegbedragen van andere deelnemers, hebben we in een week tijd 4925 euro aan nieuw inleggeld ontvangen! Een hartverwamend resultaat!

De stukken voor het aanvragen van een rekening bij de Triodosbank zijn verzonden en in de komende tijd gaan we de benodigde stappen zetten om onze huidige bank te verlaten.

Het binnengekomen bedrag geeft ons een buffertje dat zeer welkom is. Bijvoorbeeld omdat we in afwachting zijn van een mooie nieuwe uitgave, waarvoor de rekening binnenkort vast ook wel zal aanwaaien (al is deze nieuwe titel op dit moment, vrijdag 17.29 uur) nog niet geleverd. (Maar daarover later weer meer).

Wilt u ook deelnemen aan de Nearchus Consumenten Kring?
In het voorgaande bericht vindt u nadere en praktische informatie.

Leven in de brouwerij!

[23 juni 2017]
Afgelopen donderdag verstuurden wij een mailing aan de klanten van onze webwinkel waarin wij ook, zoals we af en toe doen, de aandacht vestigden op de Nearchus Consumenten Kring (zie elders op deze website) en op het belang voor onze bedrijfsvoering van de inleggelden die de leden van de consumentenkring vooruitbetalen. Die voorzien ons van een zeer welkom bodempje aan werkkapitaal.
In reactie op dat bericht lieten meerdere ontvangers van de mailing ons weten dat zij vragen hadden bij het feit dat wij bij de ING bankieren en niet bij een bank als de Triodos Bank. In een opwelling besloten we om vrijdag jl nóg een mailing te versturen, waarin wij onze klanten wilde verduidelijken waarom wij ‘vastgekleefd’ zitten aan de ING. Zeer zeker zijn wij ons er van bewust dat niet al onze klanten zitten te springen om over dergelijke zaken geïnformeerd te worden. Maar onze consumentenkring bestaat al héél lang en is al die tijd uitdrukking van onze wens om, met de ‘klanten’ die dat willen, tot andere vormen van betrokkenheid, samenwerking en communicatie te komen. 

In ons tweede bericht kondigden wij ook aan dat wij in de komende periode naar de Triodos Bank zullen overstappen als…
Wij zullen op dit vraagstuk terugkomen, op deze website maar in de komende dagen ook op Facebook, zie aldaar de pagina’s van Nearchus CV, ABC Antroposofie of Driegonaal om op de hoogte te blijven van wat onze berichten oproepen!
Hieronder nu eerst de tekst van onze mailing van vrijdag:

Tegen ons beleid in – want wij willen u niet overvoeren met ongewenste berichten – sturen wij u vandaag opnieuw een bericht. De aanleiding daarvoor ligt in een aantal reacties die wij ontvingen op de inhoud van ons bericht van gisteren.

In dat bericht vertelden wij u over het groeiende aantal titels dat in onze huisuitgeverij verschijnt -en over ons voornemen in de komende jaren de groei van het aantal nieuwe uitgaven niet alleen voort te zetten maar er zelfs nog een schepje bovenop te doen.
Daarbij gaven wij ook aan dat de deelnemers aan de Nearchus Consumenten Kring daar concreet aan bijdragen door middel van hun inlegbedrag, dat feitelijk dient als een soort van ‘voorschot’ op de nieuwe boeken en brochures die wij in de toekomst laten verschijnen.
De praktijk van het uitgeven van antroposofische literatuur geeft aan dat een dergelijke vorm van ondersteuning en betrokkenheid onontbeerlijk is.

En nu iets over de reacties op dit bericht, die ons ertoe brengen u vandaag opnieuw te benaderen.
Een van onze klanten schreef ons:
“Ik zou best het NCK initiatief willen ”ondersteunen” door 50 euro te storten. Ware het niet dat ik principiële bezwaren heb tegen het feit dat mijn geld naar ING bank gaat.
Ik begrijp er geen hout van dat veel instellingen die iets met antroposofie hebben niet bij de TRIODOS-bank zaken doen!
Mijn persoonlijke missie is geworden; een betere wereld begint bij de goede bank!!!
Één blik op de eerlijke bankwijzer en je snapt waarom.
Hopende het verschil te kunnen maken met mijn reactie een vriendelijke groet,
…”

Een reactie van een andere klant had dezelfde strekking:
“Met de hartelijkste felicitaties voor het behaalde resultaat (!), heb ik toch een kanttekening of opmerking te maken of een vraag eigenlijk .
Hoe is het mogelijk dat als ik kijk naar het banknummer waarop ik mijn eventuele bijdrage van 50 vooruit betalen ik een INGB nr aantref een bank die nog steeds in clusterbommen en onduidelijke beleggingen doet. Ik vind dit zo in tegenstelling met de bedoelde idealen en toekomstrichting.
(…)
Het vergt even wat om over te stappen maar het levert wel een veel schoner gevoel en resultaat op .
Met vriendelijke groet ,
…”

Eerlijk gezegd begrijpen wij het gevoel van, laten we het vriendelijk zeggen, ‘verbazing’ over onze huidige bank heel goed. Zonder verder iets lelijks over deze bank te willen zeggen, kunnen wij u verzekeren dat ook wij graag onze geldzaken bij bijvoorbeeld de Triodos bank zouden willen onderbrengen.

Waarom zitten wij dan toch bij onze huidige bank?
Dat heeft een heel duidelijke reden:
Bij de ING hebben we een zogenoemde ‘kredietfaciliteit’ van 5.000 euro. Met andere woorden: daar mogen wij (natuurlijk niet permanent) tot 5.000 euro rood staan. En van die mogelijkheid hebben wij regelmatig  gebruik moeten maken. In onze normale bedrijfsvoering komt het gewoon voor dat we, bijvoorbeeld in samenhang met de tijd van het jaar of met het uitbrengen van sommige duurdere titels die een investering van duizenden euro’s vergen, rood staan.
Het rood staan zelf is niet direct een probleem, maar het niet-meer-rood-kunnen-staan zou wel een probleem opleveren.

Al bijna 20 jaar lang bellen we zo eens in de anderhalf jaar met een medewerker van de Triodos bank en vragen we of ook zij ons een dergelijke faciliteit zouden kunnen bieden. Maar daarin voorziet het pakket van de bank niet. En het is nog geen twee weken geleden dat wij dezelfde vraag ook nog maar weer eens bij de ASN bank hebben gesteld, maar ook deze bank geeft kleine ondernemingen zoals de onze geen kredietfaciliteit.

En dat is de reden dat wij nog altijd, met zeer gemengde gevoelens, bij onze huidige bank zitten.

Maar wat ons betreft is nu het moment aangebroken om een einde te maken aan de ongerijmde situatie, waarin wij ons genoodzaakt zien de banden met een bank-met-bedenkelijke-praktijken aan te houden. Dat betekent dat wij het in de toekomst zonder de kredietmogelijkheid van onze huidige bank moeten stellen.
Maar met voldoende leden zou onze consumentenkring voor de kleine buffer zorgen die zo af en toe nodig is.

Daarom: wanneer wij in de komende tijd een bedrag van 2.500 euro aan nieuw inleggeld van (nieuwe) leden van de consumentenkring mogen ontvangen, beëindigen wij onze relatie met de ING bank en stappen wij over naar de Triodos bank.

In reactie op ons bericht hebben zich gisteren vier nieuwe leden van de consumentenkring aangemeld, die samen een bedrag van 300 euro hebben ingelegd.
Wanneer u zich betrokken voelt bij onze pogingen antroposofische literatuur, in verschillende vormen en in vele smaken en gradaties, beschikbaar te maken en te houden, dan nodigen wij u uit lid te worden van de Nearchus Consumenten Kring.
Help ons naar onze nieuwe bank door 50 euro of meer over te maken op onze rekening bij onze toekomstige oude bank:
IBAN: NL73 INGB 0000 1803 87 ten name van Nearchus CV , onder vermelding van NCK en vermeld ook de minibrochure (zie onze mail van gisteren) die u als welkomstcadeautje wilt ontvangen.

Van de 2.500 euro die nodig zijn om deze stap te kunnen wagen, is gisteren al 300 euro binnengekomen, zodat er nog een bedrag van 2.200 euro te verzamelen is.

Misschien nog goed om te weten:
– u kunt uw ingelegde bedrag gebruiken voor al uw aankopen in onze webwinkel
– wanneer uw tegoed (bijna) ‘op’ is verzoeken wij u opnieuw een bedrag van 50 euro of meer in te leggen
– op
www.nearchus.nl (de website van onze uitgeverij) vindt u nog meer informatie over de Nearchus Consumenten Kring (zoek aldaar op ‘Nearchus Consumenten Kring’)
– op korte termijn beschikken wij over de mogelijkheid  om de leden van de Nearchus Consumenten Kring speciale nieuwsbrieven te gaan sturen. Wij zullen graag samen met de leden van de consumentenkring gaan onderzoeken welke andere vormen van verbinding en betrokkenheid rondom het uitgeven van antroposofische literatuur geschapen kunnen worden.

Via onze Facebookpagina en via www.nearchus.nl  kunt u in de komende tijd volgen hoe het met de aanloop naar onze nieuwe bank gaat.

Duurzaam toekomstbestendig

Nearchus logo
Uit onze in 1989 opgerichte uitgeverij kwam in 2001 onze internetwinkel ABC Antroposofie voort. De winkel heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot wat ons voor ogen stond: een fijne plek op het web om ‘het antroposofische boek’ toegankelijk te maken voor al degenen die geen boekwinkel-om-de-hoek hebben, óf die in die boekwinkel dat antroposofische boek niet aantreffen.
Onze tweede doelstelling met de webwinkel was het inrichten van een mooie etalage waarin ook onze eigen uitgaven in het zonnetje gezet kunnen worden. Want in de stroom van zo’n 60 nieuwe antroposofische titels die destijds per jaar verschenen, vielen de twee of drie titels die wij per jaar maakten nauwelijks op.

Het winkelen via internet heeft sindsdien een enorme vlucht genomen en wat ons betreft is dat juist voor een product als het boek een mooi iets: via internet kunnen ook heel specialistische of bijzondere boeken aangeboden, en dus gevonden worden. Dat is een gelukkige omstandigheid: het maakt het mede mogelijk dat dergelijke bijzondere of specialistische uitgaven gemaakt kunnen worden.

Rondom het uitgeven van antroposofische literatuur is er ook van alles veranderd. Verschillende uitgevers (het gaat in de branche vaak om ‘een-persoons-bedrijfjes’) hielden er mee op, bij anderen is het zo dat er minder antroposofische titels (kunnen) verschijnen. Want vergis u niet: het uitgeven van antroposofische boeken is een marginale aangelegenheid want de doelgroep is te klein.

In 2015 verschenen in Nederland bijna 40 antroposofische titels, elf daarvan werden uitgegeven door onze ‘huisuitgeverij’. Is dat mooi? Ja en nee. Wij zijn erg blij dat we in 2015 meer nieuwe titels dan ooit tevoren hebben kunnen uitgeven. Tegelijkertijd is de krimp van het aantal antroposofische titels onmiskenbaar en ligt, vooruitkijkend naar de komende jaren, een toename van het aantal nieuwe titels niet voor de hand.

Voor ons zit er dus maar één ding op: gestaag doorgaan met het uitgeven van antroposofische titels, want het boek vervult nog altijd een onmisbare rol in het kennismaken met de antroposofie, in het bestuderen en in het verdiepen van de antroposofie.

Dat wij in 2015 elf nieuwe titels (en ook nog twee herdrukken) konden realiseren, betekent eigenlijk dat er elf kleine wonderen zijn gebeurd. Wij geloven ook daadwerkelijk in wonderen, we hebben er al heel wat meegemaakt en we zijn er van overtuigd dat we er nog meer zullen mogen meemaken.
Wat wij doen om deze kleine wonderen mogelijk te maken is: hard werken, goed op de kosten letten, tevreden zijn met wat er is en niet wakker liggen van wat er niet is, in verbinding blijven met de betekenis van de antroposofie.

Door de opzet van ons bedrijf (geneutraliseerd: ons bedrijf is geen privé-eigendom en kan niet ge- of verkocht worden; het wordt steeds ter beschikking gesteld van de mens of mensen die de vaardigheden en de wil hebben om het verder te ontwikkelen in overeenstemming met de doelstelling) hopen wij ‘duurzaam toekomstbestendig’te zijn. Uiteindelijk zal dat afhankelijk zijn van de vraag of datgene datwij hier ondernemen aan uw behoeften voldoet.

Waar wordt op het moment in de uitgeverij aan gewerkt?
Onder andere aan:

Rudolf Steiner
Economie – de wereld als één economie

Margarete van den Brink
Verkwikkender dan licht

Thomas Mayer
Red de elementenwezens

Rudolf Steiner
Individu en gemeenschap

Ruud Thelosen
Solidaire economie

Rudolf Steiner
Het Manicheïsme

Met uw aankopen in onze webwinkel, met uw aanschaf van onze eigen uitgaven, met uw deelname aan de Nearchus Consumenten Kring en met uw eventuele bijdrage aan het Marie Steiner Fonds helpt u mee aan toekomstige kleine wonderen.
We zijn u er dankbaar voor!
En wensen u graag een goed en gezond nieuw jaar!

PS
in onze webwinkel wordt tot en met 8 januari a.s. een kleine actie gevoerd: voor al onze nieuwe uitgaven van 2015 geldt dat u ze zonder verzendkosten (binnen NL) thuisgestuurd krijgt. Lees hier meer over deze actie.

25 jaar Nearchus Consumenten Kring

flyer nck[11/9/2015] In 1990, een jaar na onze oprichting, kregen we een schenking die we toen besteed hebben om een brochure te maken over de Nearchus Consumenten Kring, die in dat jaar van start ging. De schenking van toen hebben we gebruikt als zaadgoed: de folder van destijds hebben we zo breed mogelijk verspreid om leden te werven voor de consumentenkring.

Ergens in de jaren ’90 kwam de Nearchus Consumenten Kring op een laag pitje te staan. Het aantal leden nam niet meer toe en er gebeurde niet zo veel. In de afgelopen jaren hebben we zo af en toe een poging kunnen doen de kring weer wat nieuw leven in te blazen. En, buiten ons toedoen, het lijkt erop alsof het idee achter de consumentenkring in deze tijd in een vruchtbare bodem valt. Dat heet tegenwoordig ‘crowd funding’. Wat ons betreft is het een gedeeltelijke invulling van wat Rudolf Steiner bedoelde met de ‘associatieve economie’: als onderneming zoeken we bewust naar een ‘duurzame verbinding’ met de consument, want ons bestaan is een-op-een verbonden met de vraag of wij er in slagen behoeften van consumenten te vervullen.

In de loop van dit kalenderjaar hebben we enkele tientallen nieuwe leden van de consumentenkring mogen verwelkomen – en daar zijn we echt blij mee!

Leden betalen een bedrag van € 50,00 (of meer) vooruit. Dat bedrag staat bij ons als hun tegoed genoteerd. Wanneer het hen uitkomt, bestellen de leden boeken (of andere artikelen) van hun gading in onze webwinkel en dat bedrag wordt dan verrekend met hun tegoed.
Zo simpel is dat: leden van de consumentenkring betalen vooruit.

Dat is voor ons, als kleine uitgeverij van moeilijk-te-verkopen-boeken een belangrijke steun in de rug. Want het maken van boeken kost veel tijd en geld, en dat moet allemaal geïnvesteerd worden vóórdat er nog maar één boek verkocht is. Heel fijn als de leden van de consumentenkring gezamenlijk enkele duizenden euro’s als tegoedbedrag hebben ingelegd, dat geeft ons wat reikwijdte om te werken aan nieuwe uitgaven.

We hebben een brochure gemaakt, waarin u meer over de Nearchus Consumenten Kring lezen kunt. En we nodigen u graag uit mee te doen: help de antroposofie de toekomst in!

klik hier om de brochure te bekijken

Samen betrokken bij de toekomst van het antroposofische boek?

flyer nck

(3-5-2015) Sinds de oprichting in 1989 is Nearchus een kleine uitgeverij voor antroposofische boeken. In de eerste jaren verschenen er 1 of 2 nieuwe uitgaven per jaar. In de afgelopen jaren neemt dat aantal flink toe. In 2015 verschenen al 4 nieuwe titels en een herdruk, in de komende twee maanden verschijnen nog eens 4 nieuwe uitgaven.

Zonder dat het echt onze bedoeling is geweest, is onze uitgeverij voor het antroposofische boek in Nederland steeds belangrijker geworden. Dat is mede het gevolg van ontwikkelingen in het boekenvak in het algemeen (boekwinkels en uitgevers hebben het niet makkelijk), anderzijds het gevolg van ontwikkelingen bij andere uitgevers van antroposofische literatuur, die per saldo een stuk minder nieuwe uitgaven brengen dan voorheen.

Een bijzonderheid van onze uitgeverij ligt in zijn juridische vormgeving: Nearchus CV is een ‘geneutraliseerd bedrijf – geen privé-onderneming maar ‘eigendom’ van onze ideële doelstelling: het uitgeven van antroposofische literatuur op basis van Rudolf Steiners inzichten over economie en samenleving.

Via een breed scala van uitgaven maakt Nearchus literatuur voor alle niveaus waarop men de antroposofie schriftelijk kan ontmoeten: met onze kleurrijke brochures bieden we aantrekkelijke en toegankelijke mogelijkheden tot kennismaken, voor professionals hebben we vakliteratuur waarmee ze langdurig voort kunnen, en over vele thema’s bieden we specifieke inleidingen en mogelijkheden tot verdieping.

Voor elk wat wils?
Dat hopen we zeker, maar het gaat ons er vooral om dat de rijkdom die in de antroposofie besloten ligt ook in de komende jaren te vinden zal zijn.

Al jarenlang nodigen we ieder die zich betrokken voelt bij het antroposofische boek uit om die  betrokkenheid op een of andere manier tot uitdrukking te brengen. Want de grote stroom van nog te realiseren nieuwe uitgaven, zal alleen zijn weg naar de lezer kunnen vinden als daaraan tijd en geld besteed kan worden.

Leden van de Nearchus Consumenten Kring bieden hulp door het vooruitbetalen van een klein bedrag (van € 50 of meer), en kopen van dat bedrag de boeken die zij willen.
Via het Marie Steiner Fonds is het mogelijk om, voor het uitgeven van het antroposofische boek in het algemeen of specifieke uitgaven in het bijzonder, fiscaal aftrekbaar te schenken.

U vindt hier een brochure over de Nearchus Consumenten Kring: brochure_nck_def
En hier een artikel over de praktijk van het uitgeven van antroposofische literatuur en over het waarom van het Marie Steiner Fonds: Marie Steiner Fonds

Voor al uw vragen en nadere gedachten over dit thema, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recente berichten

Sociale netwerken