Duurzaam toekomstbestendig

Nearchus logo
Uit onze in 1989 opgerichte uitgeverij kwam in 2001 onze internetwinkel ABC Antroposofie voort. De winkel heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot wat ons voor ogen stond: een fijne plek op het web om ‘het antroposofische boek’ toegankelijk te maken voor al degenen die geen boekwinkel-om-de-hoek hebben, óf die in die boekwinkel dat antroposofische boek niet aantreffen.
Onze tweede doelstelling met de webwinkel was het inrichten van een mooie etalage waarin ook onze eigen uitgaven in het zonnetje gezet kunnen worden. Want in de stroom van zo’n 60 nieuwe antroposofische titels die destijds per jaar verschenen, vielen de twee of drie titels die wij per jaar maakten nauwelijks op.

Het winkelen via internet heeft sindsdien een enorme vlucht genomen en wat ons betreft is dat juist voor een product als het boek een mooi iets: via internet kunnen ook heel specialistische of bijzondere boeken aangeboden, en dus gevonden worden. Dat is een gelukkige omstandigheid: het maakt het mede mogelijk dat dergelijke bijzondere of specialistische uitgaven gemaakt kunnen worden.

Rondom het uitgeven van antroposofische literatuur is er ook van alles veranderd. Verschillende uitgevers (het gaat in de branche vaak om ‘een-persoons-bedrijfjes’) hielden er mee op, bij anderen is het zo dat er minder antroposofische titels (kunnen) verschijnen. Want vergis u niet: het uitgeven van antroposofische boeken is een marginale aangelegenheid want de doelgroep is te klein.

In 2015 verschenen in Nederland bijna 40 antroposofische titels, elf daarvan werden uitgegeven door onze ‘huisuitgeverij’. Is dat mooi? Ja en nee. Wij zijn erg blij dat we in 2015 meer nieuwe titels dan ooit tevoren hebben kunnen uitgeven. Tegelijkertijd is de krimp van het aantal antroposofische titels onmiskenbaar en ligt, vooruitkijkend naar de komende jaren, een toename van het aantal nieuwe titels niet voor de hand.

Voor ons zit er dus maar één ding op: gestaag doorgaan met het uitgeven van antroposofische titels, want het boek vervult nog altijd een onmisbare rol in het kennismaken met de antroposofie, in het bestuderen en in het verdiepen van de antroposofie.

Dat wij in 2015 elf nieuwe titels (en ook nog twee herdrukken) konden realiseren, betekent eigenlijk dat er elf kleine wonderen zijn gebeurd. Wij geloven ook daadwerkelijk in wonderen, we hebben er al heel wat meegemaakt en we zijn er van overtuigd dat we er nog meer zullen mogen meemaken.
Wat wij doen om deze kleine wonderen mogelijk te maken is: hard werken, goed op de kosten letten, tevreden zijn met wat er is en niet wakker liggen van wat er niet is, in verbinding blijven met de betekenis van de antroposofie.

Door de opzet van ons bedrijf (geneutraliseerd: ons bedrijf is geen privé-eigendom en kan niet ge- of verkocht worden; het wordt steeds ter beschikking gesteld van de mens of mensen die de vaardigheden en de wil hebben om het verder te ontwikkelen in overeenstemming met de doelstelling) hopen wij ‘duurzaam toekomstbestendig’te zijn. Uiteindelijk zal dat afhankelijk zijn van de vraag of datgene datwij hier ondernemen aan uw behoeften voldoet.

Waar wordt op het moment in de uitgeverij aan gewerkt?
Onder andere aan:

Rudolf Steiner
Economie – de wereld als één economie

Margarete van den Brink
Verkwikkender dan licht

Thomas Mayer
Red de elementenwezens

Rudolf Steiner
Individu en gemeenschap

Ruud Thelosen
Solidaire economie

Rudolf Steiner
Het Manicheïsme

Met uw aankopen in onze webwinkel, met uw aanschaf van onze eigen uitgaven, met uw deelname aan de Nearchus Consumenten Kring en met uw eventuele bijdrage aan het Marie Steiner Fonds helpt u mee aan toekomstige kleine wonderen.
We zijn u er dankbaar voor!
En wensen u graag een goed en gezond nieuw jaar!

PS
in onze webwinkel wordt tot en met 8 januari a.s. een kleine actie gevoerd: voor al onze nieuwe uitgaven van 2015 geldt dat u ze zonder verzendkosten (binnen NL) thuisgestuurd krijgt. Lees hier meer over deze actie.

Samen betrokken bij de toekomst van het antroposofische boek?

flyer nck

(3-5-2015) Sinds de oprichting in 1989 is Nearchus een kleine uitgeverij voor antroposofische boeken. In de eerste jaren verschenen er 1 of 2 nieuwe uitgaven per jaar. In de afgelopen jaren neemt dat aantal flink toe. In 2015 verschenen al 4 nieuwe titels en een herdruk, in de komende twee maanden verschijnen nog eens 4 nieuwe uitgaven.

Zonder dat het echt onze bedoeling is geweest, is onze uitgeverij voor het antroposofische boek in Nederland steeds belangrijker geworden. Dat is mede het gevolg van ontwikkelingen in het boekenvak in het algemeen (boekwinkels en uitgevers hebben het niet makkelijk), anderzijds het gevolg van ontwikkelingen bij andere uitgevers van antroposofische literatuur, die per saldo een stuk minder nieuwe uitgaven brengen dan voorheen.

Een bijzonderheid van onze uitgeverij ligt in zijn juridische vormgeving: Nearchus CV is een ‘geneutraliseerd bedrijf – geen privé-onderneming maar ‘eigendom’ van onze ideële doelstelling: het uitgeven van antroposofische literatuur op basis van Rudolf Steiners inzichten over economie en samenleving.

Via een breed scala van uitgaven maakt Nearchus literatuur voor alle niveaus waarop men de antroposofie schriftelijk kan ontmoeten: met onze kleurrijke brochures bieden we aantrekkelijke en toegankelijke mogelijkheden tot kennismaken, voor professionals hebben we vakliteratuur waarmee ze langdurig voort kunnen, en over vele thema’s bieden we specifieke inleidingen en mogelijkheden tot verdieping.

Voor elk wat wils?
Dat hopen we zeker, maar het gaat ons er vooral om dat de rijkdom die in de antroposofie besloten ligt ook in de komende jaren te vinden zal zijn.

Al jarenlang nodigen we ieder die zich betrokken voelt bij het antroposofische boek uit om die  betrokkenheid op een of andere manier tot uitdrukking te brengen. Want de grote stroom van nog te realiseren nieuwe uitgaven, zal alleen zijn weg naar de lezer kunnen vinden als daaraan tijd en geld besteed kan worden.

Leden van de Nearchus Consumenten Kring bieden hulp door het vooruitbetalen van een klein bedrag (van € 50 of meer), en kopen van dat bedrag de boeken die zij willen.
Via het Marie Steiner Fonds is het mogelijk om, voor het uitgeven van het antroposofische boek in het algemeen of specifieke uitgaven in het bijzonder, fiscaal aftrekbaar te schenken.

U vindt hier een brochure over de Nearchus Consumenten Kring: brochure_nck_def
En hier een artikel over de praktijk van het uitgeven van antroposofische literatuur en over het waarom van het Marie Steiner Fonds: Marie Steiner Fonds

Voor al uw vragen en nadere gedachten over dit thema, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recente berichten

Sociale netwerken